Oslo

Tonje Hagen Geiran

Advokatfullmektig og spesialrådgiver

Tonje arbeider med spørsmål innen bærekraft, særlig i tilknytning til klima og miljø.