Hopp til hovedinnholdet

EU legger frem et lovforslag om netto null i industrien

16.03.2023

Torsdag 16. mars la EU-Kommisjonen frem et lovforslag for å styrke industri som vil være viktig i det grønne skiftet, den såkalte «net zero industry act». Forslaget bygger opp under EUs overordnede mål om å være karbonnøytral i 2050.

For å oppnå dette er det behov for økt produksjon av en rekke innsatsfaktorer som solcellepaneler, batterier og utstyr til hydrogenproduksjon. EU ønsker å ta større markedsandeler i produksjonen av disse varene, og legger nå til rette for en nullutslippsindustri.

Lovforslaget skal bidra til å sikre EUs langsiktige konkurransekraft i det grønne skiftet, og legges frem sammen med flere andre tiltak. Forslaget vil styrke EUs posisjon i forhold til land som Kina og USA, og vil til dels gjøre det enklere å styre unna enkelte særlige ESG-risikoer.

Sentrale elementer i forslaget er blant annet raskere og mer strømlinjeformede prosesser for å få tillatelse til produksjon, tilrettelegging for teknologiutvikling og innovasjon, samt muligheten for å inngå partnerskap med likesinnede land.

Her kan du lese mer:

Forfattere
Profile image of Elise Johansen
Elise Johansen
Partner
E-post elj@wr.no
Profile image of Tonje Hagen Geiran
Tonje Hagen Geiran
Specialist Counsel
E-post tog@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner