EU legger frem et lovforslag om netto null i industrien

Torsdag 16. mars la EU-Kommisjonen frem et lovforslag for å styrke industri som vil være viktig i det grønne skiftet, den såkalte "net zero industry act". Forslaget bygger opp under EUs overordnede mål om å være karbonnøytral i 2050.

For å oppnå dette er det behov for økt produksjon av en rekke innsatsfaktorer som solcellepaneler, batterier og utstyr til hydrogenproduksjon. EU ønsker å ta større markedsandeler i produksjonen av disse varene, og legger nå til rette for en nullutslippsindustri.

Lovforslaget skal bidra til å sikre EUs langsiktige konkurransekraft i det grønne skiftet, og legges frem sammen med flere andre tiltak. Forslaget vil styrke EUs posisjon i forhold til land som Kina og USA, og vil til dels gjøre det enklere å styre unna enkelte særlige ESG-risikoer.

Sentrale elementer i forslaget er blant annet raskere og mer strømlinjeformede prosesser for å få tillatelse til produksjon, tilrettelegging for teknologiutvikling og innovasjon, samt muligheten for å inngå partnerskap med likesinnede land.

Her kan du lese mer:

Les flere av våre artikler om Bærekraft

 • Fornybar energi, Bærekraft

  2023

  Mer energi – raskere. Hvor går veien etter Energikommisjonens rapport?

  Energikommisjonen har jobbet seg fram til et svært ambisiøst mål om 40 TWh ny fornybar energi innen 2030. Samtidig er interessekonflikter knyttet til fornybar energiutbygging for tiden svært synlige. Hva betyr de ambisiøse målene og klimakuttforpliktelsene for Norge?

 • Bærekraft

  2023

  EU legger frem et lovforslag om netto null i industrien

  Torsdag 16. mars la EU-Kommisjonen frem et lovforslag for å styrke industri som vil være viktig i det grønne skiftet, den såkalte "net zero industry act". Forslaget bygger opp under EUs overordnede mål om å være karbonnøytral i 2050.

 • Selskapsrett, Bærekraft, Kina, Kapitalmarkeder

  2023

  Kvinnedagen 2023: – Vi må kvitte oss med kjønnsstereotypier

  I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen har vi tatt en prat med våre advokater Hedvig Bugge Reiersen, Tonje Hagen Geiran, Xiaomin Qu og Camilla Perona Fjeldstad.