Hopp til hovedinnholdet

Krav om statsborgerskap for styremedlemmer og daglig leder er fjernet

02.07.2023

1. juli ble krav om statsborgerskap for styremedlemmer og daglig ledet fjernet. Nå gjelder det kun bostedskrav. Kravet er at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i en EØS-stat, Storbritannia/ Nord-Irland eller i Sveits.

Frem til nå har det vært et vilkår at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer enten skulle være bosatt i Norge eller bosatt og statsborger i en EØS-stat (eller i Storbritannia eller Nord-Irland). Dette er nå altså endret, og det gjelder kun et krav om tilknytning i form av bosted, se aksje- og allmennaksjeloven § 6-11. I tillegg er Sveits, i motsetning til tidligere, inkludert i statene som kan gi relevant bostedstilknytning.

Tilknytningskravet gjelder også for medlemmer av bedriftsforsamlingen, og gjelder tilsvarende for varamedlemmer så langt de passer. Bostedskrav gjelder også for ledelsen i samvirkeforetak, se samvirkelova § 75.

En person regnes etter folkeregisterloven § 5-1 som hovedregel som "bosatt" der vedkommende regelmessig sover om natten. Normalt betyr dette det stedet personen har hjemmet sitt.

Formålet med krav om bosted. Unntak fra bostedskravet

Bostedskravets formål er å sikre at erstatningskrav og straffedommer mot selskapsledelsen kan håndheves og fullbyrdes. Krav om bosted i Norge, annen EØS-stat, Storbritannia/Nord-Irland eller Sveits er, på grunnlag av gjeldende lovgivning og avtaler Norge har inngått, tilstrekkelig til å ivareta dette hensynet.

Selskapets styre kan etter aksjelovene bare treffe beslutninger når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar i styrebehandlingen. Det betyr at minst ett styremedlem som oppfyller bostedskravet alltid må delta i styrebehandlingen.

Departementet har anledning til å gjøre unntak fra bostedskravet i enkelttilfeller.

Forfattere
Profile image of Hedvig Bugge Reiersen
Hedvig Bugge Reiersen
Partner, PhD
E-post hbr@wr.no
Profile image of Filip Truyen
Filip Truyen
Partner
E-post ftr@wr.no
Profile image of Ole Andenæs
Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner