Hopp til hovedinnholdet

Kvinnedagen 2023: – Vi må kvitte oss med kjønnsstereopier

07.03.2023

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen har vi tatt en prat med våre advokater Hedvig Bugge Reiersen, Tonje Hagen Geiran, Xiaomin Qu og Camilla Perona Fjeldstad.

For meg er kvinnedagen viktig, fordi den minner oss på at det ikke er likestilling mellom kvinner og menn på alle viktige livsområder. Hvis vi bruker verden som målestokk, så er det milevis igjen, men også her i Norge der det er formell likestilling, er det manglende likestilling på en del viktige livsområder, som for eksempel i privat næringsliv, sier Hedvig Bugge Reiersen, partner ved Oslo-kontoret og spesialist i selskapsrett.

Hun mener at det på den ene siden kanskje er blitt enklere å være kvinnelig advokat fordi det er større bevissthet både blant firmaer og klienter knyttet til utfordringene noen kan oppleve i kombinasjonen mellom det å være advokat og en ansvarlig tilstedeværende forelder.

Partner Hedvig Bugge Reiersen
Partner Hedvig Bugge Reiersen

Like forutsetninger

– Samtidig er det en utfordring at konkurransen og prispresset er blitt sterkere, noe som krever mer markedsføringsinnsats og tilgjengelighet – samtidig som døgnet fortsatt dessverre bare har 24 timer, påpeker Reiersen.

– For å få flere kvinnelige advokater opp på seniornivå, tror jeg alle kvinner og menn i bransjen må kvitte seg med enhver form for kjønnsstereopier. Kvinnelige advokater har akkurat de samme forutsetningene som mannlige advokater for å bli verdidrivende ansatte og kanskje etter hvert partnere. Når alle legger dette til grunn vil kvinnelige advokater tørre og ønske å bli satset på – og firmaene vil trygt kunne gjøre det, sier Reiersen.

Kollega Tonje Hagen Geiran, advokatfullmektig og spesialrådgiver og bærekraftspesialist, har lang fartstid fra blant annet forvaltning og industrien.

Advokatfullmektig og spesialrådgiver Tonje Hagen Geiran
Advokatfullmektig og spesialrådgiver Tonje Hagen Geiran

– Trenger mangfoldige rollemodeller

I likhet med Reiersen mener hun at vi har kommet langt – men at det fortsatt gjenstår en del.

For eksempel er funnene i utredningen som akkurat ble lagt frem fra kvinnehelseutvalget et tankekors. Der kommer det tydelig frem at kvinnehelse har en lavere prioritet enn menns helse. For øvrig har det i løpet av alle mine år i arbeidslivet blitt mer og mer oppmerksomhet rundt like rettigheter for alle, og vi har kommet ganske langt. Kanskje er det likevel et tankekors at om lag 40 prosent av norske kvinner fortsatt jobber deltid.

– For å få frem enda flere kvinner på seniornivå tror jeg det er viktig med et mangfold av rollemodeller som viser vei. Vi har de siste årene sett at det vokser frem flere og flere som presterer helt på topp innen sine fagområder, sier Geiran.

– I tillegg trenger vi enda flere som ønsker å stake ut kursen og den videre utviklingen for sitt advokatfirma – ved å ta ledende posisjoner, som for eksempel styreverv. Dette vil bidra til enda flere perspektiver og vise at det er ulike måter å gjøre ting på. Dette er jeg helt sikker på at vi vil se mer av i årene som kommer!

Specialist Counsel Xiaomin Qu
Specialist Counsel Xiaomin Qu

Samme hovedutfordring som før

Xiaomin Qu er Specialist Counsel ved vårt Shanghai-kontor og tilknyttet vårt fagområde for selskapsrett og M&A.

Hun poengterer at helt siden opprettelsen av Folkerepublikken Kina i 1949 har regjeringen i landet tatt til orde for kjønnsbalanse.

– Min generasjon har i stor grad blitt oppdratt med ideen om at "Women hold up half the sky" – og til å ikke betrakte oss selv som mindre dyktige enn menn, sier Qu.

Hun mener utfordringen med balanse mellom jobb og privatliv fortsatt er hovedfaktoren som hindrer en del kvinner i advokatbransjen å klatre på karrierestigen.

– For mange kvinner forsterkes dette når de får barn, og noen velger da dessverre å gi opp karrieren, sier Qu.

Ifølge Qu bør advokatbransjen i enda større grad enn i dag sørge for å ta i bruk moderne teknologi for å gjøre arbeidet mer fleksibelt, slik at flere får frihet til å strukturere jobben rundt andre viktige deler av livet.

Camilla Perona Fjeldstad fra vårt Kapitalmarkedsteam omtaler sin hverdag som advokatfullmektig ved Oslo-kontoret som relativt hektisk, men også veldig spennende og givende.

– På sikt kan jeg se for meg at hverdagen kan bli utfordrende å kombinere en advokathverdag med et familieliv, men jeg har heldigvis veldig mange gode forbilder her i Wikborg Rein som viser at det faktisk lar seg gjøre, sier Fjellstad.

– For meg betyr kvinnedagen at vi markerer hvor langt likestillingen har kommet, men ikke minst at vi også har et stykke igjen å gå. Derfor synes jeg det er fint at vi har en årlig markering der vi setter fokus på likestilling, legger hun til.

Advokatfullmektig Camilla Perona Fjeldstad
Advokatfullmektig Camilla Perona Fjeldstad

Vi takker Hedvig, Tonje, Xiaomin og Camilla for praten – og ønsker gratulerer med kvinnedagen!

Forfattere
Profile image of Henrik Skjevestad
Henrik Skjevestad
Kommunikasjonsrådgiver
E-post hss@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner