Hopp til hovedinnholdet

Regjeringen fremmer forslag om grunnrenteskatt for Stortinget

27.03.2023

Høsten 2022 sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Høringen ble avsluttet 4. januar i år og det kom inn 420 høringssvar til forslaget. I henhold til forslaget skulle grunnrenteskatten på havbruk tre i kraft med virkning fra 1. januar 2023, selv om lovforslaget enda ikke er vedtatt av Stortinget.

Regjeringen vil i dag 28. mars fremme forslaget om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd. Hovedstrukturen i innretningen på skatten er i det vesentlige sammenfallende med høringsforslaget. Nedenfor vil vi gi en kort oversikt over grunntrekkene i innretningen slik regjeringen la det frem i sin pressekonferanse:

  • Den effektive skattesatsen på grunnrenteskatt senkes til 35 %, som er 5 % lavere enn høringsforslaget.
  • Bunnfradraget settes til 70 millioner kroner.
  • Uavhengig prisråd fra 2024 og egenfastsetting i 2023. Dette betyr at selskapene for 2023 selv skal sette markedsverdi.
  • Verdsettelsesrabatt på 50 % i formuesskatten for akvakulturtillatelser i ikke-børsnoterte selskaper.
  • Sjablongmessig fradrag på 40 % av vederlag til staten fordelt over 5 år for tillatelser som er kjøpt på auksjon gjennom trafikklyssystemet.
  • Fjerner naturressursskatten og øker produksjonsavgiften til 90 øre per kilo fra 1. juli 2023.

Proposisjonen vil legges frem for Stortinget etter at Regjeringen har fremmet forslaget for Kongen i statsråd. Stortinget vil trolig behandle lovforslaget til våren med mulig vedtakelse i månedsskiftet mai/juni.

Wikborg Rein Advokatfirma AS vil følge prosessen videre og vil komme tilbake med detaljene i proposisjonen når den er fremlagt. Se oppdatert artikkel

Forfattere
Profile image of Martin H. Bryde
Martin H. Bryde
Partner
E-post mbd@wr.no
Profile image of Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Heidi Ann Vestvik-Bruknapp
Fast advokat
E-post hbk@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner