Hopp til hovedinnholdet

Anskaffelseskaffe

Wikborg Rein har et av Norges beste team med advokater som har spesialkompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Våre anskaffelsesadvokater har lang og bred erfaring med å bistå store offentlige oppdragsgivere og leverandører i anskaffelsesprosesser. For å dele denne kompetansen med våre klienter og andre med interesse for anskaffelsesrett, har vi lansert "Anskaffelseskaffe" sammen med Anbud365.

Har du forslag til tema?

Vi tar sikte på å lansere nye episoder av Anskaffelseskaffe jevnlig. For å lage relevante innslag, vil vi gjerne ha innspill fra leserne om temaer dere ønsker vi skal ta opp. Sitter du med et anskaffelsesrettslig spørsmål som egner seg for diskusjon i dette formatet?

Send gjerne dine forslag – eller andre tilbakemeldinger på Anskaffelseskaffe – til marketing@wr.no.

Episode 15 – Om kravspesifikasjoner

Kravspesifikasjonen angir oppdragsgivers krav til egenskapene ved ytelsen som skal anskaffes, men hvilke krav kan oppdragsgiver stille? Og hvordan skal kravene utformes? Dette snakker våre advokater Anette E. Kraakevik og Patrick Oware om i denne episoden av Anskaffelseskaffe.

Episode 14 – Bruk av referanser

I den fjortende episoden av "Anskaffelseskaffe" diskuterer våre senioradvokat Malene Reinertsen og advokatfullmektig Patrick Oware dagens tema, som er bruk av referanser. Mer spesifikt handler det om arbeidsgivernes rett til å vektlegge både egne og andre oppdragsgiveres erfaringer med deg som leverandør.

Episode 13 – Leieunntaket i anskaffelsesforskriften 

I anskaffelseskaffens 13. episode diskuterer våre senioradvokater Anette Ensrud Kraakevik og Kine Østbye Neslein, det såkalte leieunntaket i anskaffelsesforskriften.

Episode 12 – Utformingen av dokumentasjonskrav for oppfyllelse av tildelingskrav 

I den tolvte episoden av Anskaffelseskaffe prater senioradvokat Anette Ensrud Kraakevik og advokatfullmektig Patrick Oware om utformingen av dokumentasjonskrav for oppfyllelse av tildelingskriterier.

Episode 11 – Anbudssamarbeid

I den ellevte episoden av Anskaffelseskaffe tar våre partnere Hanne Zimmer og Preben Milde Thorbjørnsen opp samarbeid mellom konkurrenter i offentlige anskaffelser.

 

Episode 10 – Midlertidig forføyning i et anskaffelsesperspektiv

I den tiende episoden – juleutgaven – av den populære Anskaffelseskaffen fra Wikborg Rein er temaet som vanlig høyaktuelt, denne gangen midlertidig forføyning i et anskaffelsesperspektiv. Malene Reinertsen og Kaspar Thommessen gir deg her svar på en rekke spørsmål knyttet til temaet.

Episode 9: Sanksjonsregelverkets betydning for offentlige anskaffelser

Den niende episoden av den populære Anskaffelseskaffen fra Wikborg Rein er klar, og der er temaet sanksjonsregelverkets betydning for offentlige anskaffelser. Hva må oppdragsgiver i denne forbindelse være oppmerksom på ved gjennomføringen av anskaffelser over EØS-terskelverdi? Det gir Tine Vigmostad og Patrick Oware deg svar på i denne episoden av Anskaffelseskaffe.

Episode 8 – Statsstøtte i offentlige anskaffelser – er det et problem?

I denne episoden ser Hanne Zimmer og Kine Østbye Neslein på sammenhengen mellom statsstøtte- og anskaffelsesreglene. Nærmere bestemt er spørsmålet når offentlige oppdragsgivere må være oppmerksomme på statsstøttereglene i en anskaffelsesprosess? Vanligvis er det en presumsjon for at en konkurranse i tråd med anskaffelsesreglene utelukker statsstøtte. Men gjelder det alltid? Og hva om man har benyttet et lovlig unntak fra konkurranse?

Episode 7 – Forsyningsforskriften

I denne episoden ser Malene Reinertsen og Anette E. Kraakevik på når forsyningsforskriften kommer til anvendelse og hva de viktigste forskjellene mellom forsynings- og anskaffelsesforskriften er.

Episode 6 – Gjennomføring av anskaffelser etter FOA del I og LOA

Senioradvokat Kine Østbye Neslein og advokatfullmektig Patrick Oware diskuterer anskaffelser under nasjonal terskelverdi som skal gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriften del I og anskaffelsesloven.

Episode 5 – Utvelgelseskriterier

I denne episoden diskuterer partner Hanne Zimmer og senioradvokat Malene Reinertsen utvelgelseskriterier. Blant annet diskuteres disse spørsmålene: Hva er egentlig utvelgelseskriterier? Når er det hensiktsmessig at det oppstilles? Hvordan oppstille gode og egnende utvelgelseskriterier og må det egentlig vektes?

Episode 4 – Bytte av leverandør i kontraktsfasen

I fjerde episode av Anskaffelseskaffe diskuterer Kine Østbye Neslein og Patrick Oware når det kan foretas et skifte av leverandør i kontraktfasen. Er det uten videre tillatt å skifte leverandør? Hvilke vilkår må være oppfylt? Hvordan kan man sikre fortsatt oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, og hva er risikoen dersom oppdragsgiver (og leverandøren) trår feil i vurderingen av om vilkårene for et leverandørskifte er oppfylt?

Episode 3 – Bærekraft og grønne anskaffelser

I denne episoden drøfter Malene Reinertsen og Flemming Idsøe fra Atkins Norge AS flere spennende problemstillinger innenfor bærekraftige anskaffelser. Er taksonomi relevant i forbindelse med offentlige anskaffelser, når i anskaffelsesprosessen bør oppdragsgiver starte å tenke på bærekraft og hvordan kan leverandørmarkedet involveres?

Episode 2 – Kontrakters varighet

Anette E. Kraakevik og Malene Reinertsen tar for seg temaet kontrakters varighet. Anskaffelsesregelverket regulerer ikke hvor lang varighet en alminnelig offentlig kontrakt skal ha – så hva gjelder?

Episode 1 – Når skal kvalifikasjonskrav være oppfylt?

Partner Hanne C. Zimmer og Senioradvokat Malene Reinertsen diskuterer når kvalifikasjonskravene må være oppfylt. Er det alltid på tilbudstidspunktet – eller kan man i noen tilfeller godta oppfyllelse på et senere tidspunkt?

 

Les flere artikler om Anskaffelser

10.06.2024

Defence procurements at Norwegian yards – new rules on ownership control

Norway’s new long term defence plan will most likely lead to several new defence contracts. Contractors entering into such contracts may have to comply with additional contractual and regulatory requirements. This includes the Norwegian Security Act, and its recently revised rules on ownership control.

14.11.2023

Revisjon av anskaffelsesregelverket

Regjeringen oppnevnte i 2022 et lovutvalg («Anskaffelsesutvalget») som fikk i oppgave å gjennomgå dagens anskaffelsesregelverk og komme med forslag til endringer og ny lov.

06.11.2023

Høstens nyheter i arbeidsretten

Temperaturene kryper og vi nærmer oss siste innspurt av 2023. Gjennom høsten har det kommet flere oppdateringer innenfor arbeidsrettsfeltet.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner