Handelsrett

Vår handelsrettspraksis dekker hele handelskjeden innenfor alle industrier, fra produksjon via mellomledd til salg til sluttkunde. Som eksempler bistår vi klienter innenfor bransjene elektronikk og tekniske systemer, mekaniske deler, helsetjenester, matvarer, klær og tekstil, kjemikalier, byggevarer og forbrukervarer.

I tillegg til rene norske saker håndterer vi også et stort antall internasjonale saker, herunder saker for norske klienter i fremmede jurisdiksjoner og for utenlandske klienter i Norge. Med våre utenlandskontorer i Shanghai, Singapore og London, kombinert med et verdensomspennende nettverk av utprøvde lokale advokater, har vi en unik kapasitet til å yte effektiv bistand i fremmede jurisdiksjoner. I tillegg har flere av våre norske handelsrettsadvokater vært stasjonert utenlands i en årrekke, herunder i Kina.  

Som eksempler på sakstyper i vår handelsrettsportefølje kan nevnes: 

 • Totalstrukturering av internasjonal handelsvirksomhet, herunder etablering av utenlandske datterselskaper og utarbeidelse av alle selskapsinterne og eksterne avtaler
 • Utarbeidelse og forhandling av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden, herunder produksjonsavtaler, salgsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler
 • Utarbeidelse og forhandling av franchiseavtaler
 • Tvisteløsning i alle ledd av handelskjeden, både i Norge og internasjonalt
 • Tvisteløsning mot tredjeparter utenfor handelskjeden, herunder mot kopiaktører i Kina og andre fremmede jurisdiksjoner

Les våre siste artikler om handelsrett

 • Handelsrett

  2021

  Hvordan håndtere tospråklige kontrakter?

  Selskaper som opererer internasjonalt kan ofte møte krav om tospråklige kontrakter i fremmede jurisdiksjoner.

 • Handelsrett

  2020

  Praktisk internasjonal handelsrett – Letters of Intent

  Virksomheter som går i forhandlinger med utenlandske aktører blir ofte bedt om å signere et såkalt Letter of Intent. Med en viss bevissthet rundt den rettslige og praktiske betydningen av et slikt dokument kan både rettslige og praktiske problemer unngås.

 • Statsstøtte og EU/EØS, Finansregulatorisk, Skatterett, Handelsrett, Personvern

  2019

  Brexit – hva nå?

  Etter lørdagens avstemning i Underhuset råder det stor usikkerhet om når, hvordan og på hvilke vilkår Storbritannia trer ut av EU. Storbritannia har søkt om tre måneders utsettelse av brexit-datoen, men EU har ennå ikke tatt stilling til den. En rekke utfall er mulige. Er du forberedt på alle scenarier?