Handelsrett

Vår handelsrettspraksis dekker hele handelskjeden innenfor alle industrier, fra produksjon via mellomledd til salg til sluttkunde. Som eksempler bistår vi klienter innenfor bransjene elektronikk og tekniske systemer, mekaniske deler, helsetjenester, matvarer, klær og tekstil, kjemikalier, byggevarer og forbrukervarer.

I tillegg til rene norske saker håndterer vi også et stort antall internasjonale saker, herunder saker for norske klienter i fremmede jurisdiksjoner og for utenlandske klienter i Norge. Med våre utenlandskontorer i Shanghai, Singapore og London, kombinert med et verdensomspennende nettverk av utprøvde lokale advokater, har vi en unik kapasitet til å yte effektiv bistand i fremmede jurisdiksjoner. I tillegg har flere av våre norske handelsrettsadvokater vært stasjonert utenlands i en årrekke, herunder i Kina.  

Som eksempler på sakstyper i vår handelsrettsportefølje kan nevnes: 

 • Totalstrukturering av internasjonal handelsvirksomhet, herunder etablering av utenlandske datterselskaper og utarbeidelse av alle selskapsinterne og eksterne avtaler
 • Utarbeidelse og forhandling av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden, herunder produksjonsavtaler, salgsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler
 • Utarbeidelse og forhandling av franchiseavtaler
 • Tvisteløsning i alle ledd av handelskjeden, både i Norge og internasjonalt
 • Tvisteløsning mot tredjeparter utenfor handelskjeden, herunder mot kopiaktører i Kina og andre fremmede jurisdiksjoner

Les våre siste artikler om handelsrett

 • Handelsrett

  2022

  Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

  Den 1. oktober 2022 vil en ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ("Bilforskriften") tre i kraft. Den nye forskriften er utarbeidet med sikte på å implementere EUs forordning om godkjenning og markedsovervåking av biler med tilhengere til disse (EU) 2018/858 ("Typegodkjenningsforordningen") og sikkerhetsforordningen for motorvogner (EU) 2019/2144 ("Bilsikkerhetsforordningen") i norsk rett. Ikrafttredelsen av Bilforskriften vil blant annet innebære økt markedstilsyn og nye tekniske krav ved typegodkjennelser for biler.

 • Handelsrett

  2021

  Hvordan håndtere tospråklige kontrakter?

  Selskaper som opererer internasjonalt kan ofte møte krav om tospråklige kontrakter i fremmede jurisdiksjoner.

 • Handelsrett

  2020

  Praktisk internasjonal handelsrett – Letters of Intent

  Virksomheter som går i forhandlinger med utenlandske aktører blir ofte bedt om å signere et såkalt Letter of Intent. Med en viss bevissthet rundt den rettslige og praktiske betydningen av et slikt dokument kan både rettslige og praktiske problemer unngås.