Oslo

Geir Sviggum

Partner

Geir er firmaets styreleder. Han ledet Wikborg Reins Shanghai-kontor i perioden 2008-2013 og var leder for firmaets internasjonale virksomhet fra 2012-2016.