Hopp til hovedinnholdet

Handelsrett

Vår handelsrettspraksis dekker hele handelskjeden innenfor alle bransjer; fra produksjon via mellomledd – til salg, og i relasjon til sluttkunde, inkludert til forbrukere.

Vi bistår klienter innenfor bransjer som industri, elektronikk og tekniske systemer, mekaniske deler, helsetjenester, kjemikalier, byggevarer, matvarer, klær og tekstil, bil og andre forbrukervarer. 

I tillegg til rene norske saker håndterer teamet også et stort antall internasjonale saker, deriblant saker for norske klienter i andre jurisdiksjoner. Vi bistår også utenlandske klienter i Norge.

Med våre utenlandskontorer i Shanghai, Singapore og London – kombinert med et verdensomspennende nettverk av utprøvde lokale advokater, har vi en unik kapasitet til å yte effektiv bistand på tvers av jurisdiksjoner.

Flere av våre norske handelsrettsadvokater har vært stasjonert utenlands i en årrekke, deriblant i Kina.   

Vi bistår med

  • Totalstrukturering av internasjonal handelsvirksomhet, inkludert etablering av utenlandske datterselskaper og utarbeidelse av alle selskapsinterne og eksterne avtaler 
  • Utarbeidelse og forhandling av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden, herunder produksjonsavtaler, salgsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler 
  • Utarbeidelse og forhandling av franchiseavtaler 
  • Utvikling av standardavtaler til bruk mellom næringsdrivende og med forbruker
  • Tvisteløsning i alle ledd av handelskjeden, både i Norge og internasjonalt 
  • Tvisteløsning mot tredjeparter utenfor handelskjeden, herunder mot kopiaktører i Kina og andre jurisdiksjoner 
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no
Profile image of Therese Trulsen
Specialist Counsel
E-post ttr@wr.no

Les våre artikler om Handelsrett

02.02.2023

SPC manufacturing waiver has entered into force in Norway

Update on the implementation of the SPC manufacturing waiver for pharmaceutical manufacturers into Norwegian law.

28.09.2022

Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

Den 1. oktober 2022 vil en ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil («Bilforskriften») tre i kraft. Den nye forskriften er utarbeidet med sikte på å implementere EUs forordning om godkjenning og markedsovervåking av biler med tilhengere til disse (EU) 2018/858 («Typegodkjenningsforordningen») og sikkerhetsforordningen for motorvogner (EU) 2019/2144 («Bilsikkerhetsforordningen») i norsk rett. Ikrafttredelsen av Bilforskriften vil blant annet innebære økt markedstilsyn og nye tekniske krav ved typegodkjennelser for biler.

29.01.2021

Hvordan håndtere tospråklige kontrakter?

Selskaper som opererer internasjonalt kan ofte møte krav om tospråklige kontrakter i fremmede jurisdiksjoner.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner