Oslo

Anne-Karin Nesdam

Specialist Counsel

Anne-Karin har spisskompetanse innen internasjonal voldgift. Hun arbeider med spørsmål innen petroleums- og energirett.