Oslo

Are Zachariassen

Partner

Are arbeider i hovedsak med skatterett, selskapsrett og børs- og verdipapirrett.

Mobil
+47 90 91 83 08
E-post
aza@wr.no