Bergen

Eivind Stage

Specialist Counsel

Eivind er nestleder for firmaets fagområde for konkurranserett. Han er en allsidig og erfaren rådgiver innen alle typer konkurransesaker etter norsk rett og EU/EØS-rett.

Mobil
+47 41 49 98 80
E-post
est@wr.no
Kompetanse