Hopp til hovedinnholdet

Konkurranserett

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Våre advokater jobber med disse rettsområdene daglig, og vi har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker.

Konkurransereglene er i konstant utvikling og håndheves strengt av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter. Mange bedrifter opplever et stadig økende fokus fra myndighetenes side på hvordan konkurransen fungerer, på virkningen av fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner, og på aktørenes samarbeid, avtaler og praksis. Dette er grunnen til at mange bedrifter kommer til oss for å forsikre seg om at deres virksomhet drives innenfor konkurransereglenes rammer.

Våre konkurranserettsadvokater har løpende saker overfor norske og internasjonale konkurransemyndigheter og domstolene. I tillegg til lang advokaterfaring, har våre konkurranserettsspesialister også svært nyttig erfaring fra ledende stillinger i Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan, UK Competition & Markets Authority, EFTA-domstolen, EU-kommisjonen, internasjonalt advokatfirma, Økokrim og domstolene.

Vi bistår med

Juridiske og strategiske råd i blant annet følgende typer saker:

  • Konkurranserettslig vurdering av oppkjøp, fusjoner, etablering av joint ventures og andre foretakssammenslutninger. Utarbeidelse og oppfølgning av melding til Konkurransetilsynet, andre nasjonale konkurransemyndigheter og EU-kommisjonen
  • Utforming og kvalitetssikring av distribusjonsavtaler, lisensavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler, slik at de ikke kommer i konflikt med konkurransereglene
  • Bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid, som for eksempel markedsdeling, prissamarbeid og anbudssamarbeid. Håndtering av forholdet til konkurransemyndighetene, blant annet søknad om bøteimmunitet og bistand til foretakene ved kontroller og etterforskning fra myndighetenes side
  • Vurdering av eksklusivitetsavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelser og annen type markedsatferd som kan utgjøre ulovlig misbruk av dominerende stilling. Rådgivning for at dominerende foretak skal tilpasse seg konkurransereglene på best mulig måte. Bistand i forbindelse med klager til konkurransemyndighetene
  • Utarbeidelse av interne retningslinjer og rutiner for hvordan bedrifter kan unngå å bryte konkurransereglene og hvordan bedrifter skal opptre dersom de blir involvert i konkurransesaker

Global Competition Review

Vårt konkurranserettsteam er rangert som "Elite" i Global Competition Reviews anerkjente GCR 100-ranking for 20232. GCRs rating for 2023.

GCRs rating for 2023 (pålogging kreves).

Kontaktpersoner
Profile image of Eivind Stage
Specialist Counsel
E-post est@wr.no
Profile image of Stuart Stock
Specialist Counsel
E-post sts@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – EU and Competition

Les våre artikler om Konkurranserett

Cover image of article "Transaction tips from our competition team: Merger referrals under Article 22 EUMR"
22.08.2023

Transaction tips from our competition team: Merger referrals under Article 22 EUMR

In most instances, only transactions with an EU dimension - that is transactions where the parties involved exceed certain turnover thresholds - qualify for review by the European Commission ("the Commission") under the EU Merger Regulation ("the EUMR"). However one mechanism, found in Article 22 EUMR, allows one or more Member States to request the Commission to examine, on behalf of those Member States, any concentration that does not have an EU dimension but affects trade between Member States and threatens to significantly affect competition within the territory of the Member State(s) making the request.

Cover image of article "Transaction tips from our competition team: Ex-post review of non-notifiable mergers"
17.04.2023

Transaction tips from our competition team: Ex-post review of non-notifiable mergers

When we think about competition law in M&A, we often jump straight to considering merger control and whether a transaction might need notifying to one or more competition authorities. If notifications are not required, for example because the parties do not satisfy relevant jurisdictional (e.g., turnover) thresholds, then in nearly all cases this provides legal certainty that a transaction can close without a competition authority having an opportunity to review the deal.

Cover image of article "Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten"
11.04.2023

Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten

Regjeringen fremmet fredag 31. mars en lovproposisjon om forslag til endringer i sikkerhetsloven. Forslaget innebærer at langt flere transaksjoner enn i dag kan bli underlagt eierskapskontroll, og endringer i saksbehandlingsreglene som kan få stor betydning for gjennomføring av transaksjoner som omfattes.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner