Hopp til hovedinnholdet

Konkurranserett

Vi har et sterkt team med advokater som har spesialkompetanse innenfor konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og EU/EØS-rett. Dette er krevende rettsområder, med stadig økende betydning både for næringslivet og det offentlige.

Våre advokater jobber med disse rettsområdene daglig, og vi har både erfaring, kompetanse og kapasitet til å håndtere alle typer saker.

Konkurransereglene er i konstant utvikling og håndheves strengt av nasjonale og internasjonale konkurransemyndigheter. Mange bedrifter opplever et stadig økende fokus fra myndighetenes side på hvordan konkurransen fungerer, på virkningen av fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner, og på aktørenes samarbeid, avtaler og praksis. Dette er grunnen til at mange bedrifter kommer til oss for å forsikre seg om at deres virksomhet drives innenfor konkurransereglenes rammer.

Våre konkurranserettsadvokater har løpende saker overfor norske og internasjonale konkurransemyndigheter og domstolene. I tillegg til lang advokaterfaring, har våre konkurranserettsspesialister også svært nyttig erfaring fra ledende stillinger i Konkurransetilsynet, EFTAs overvåkningsorgan, UK Competition & Markets Authority, EFTA-domstolen, EU-kommisjonen, internasjonalt advokatfirma, Økokrim og domstolene.

Vi bistår med

Juridiske og strategiske råd i blant annet følgende typer saker:

  • Konkurranserettslig vurdering av oppkjøp, fusjoner, etablering av joint ventures og andre foretakssammenslutninger. Utarbeidelse og oppfølgning av melding til Konkurransetilsynet, andre nasjonale konkurransemyndigheter og EU-kommisjonen
  • Utforming og kvalitetssikring av distribusjonsavtaler, lisensavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler, slik at de ikke kommer i konflikt med konkurransereglene
  • Bistand ved avdekking av ulovlig samarbeid, som for eksempel markedsdeling, prissamarbeid og anbudssamarbeid. Håndtering av forholdet til konkurransemyndighetene, blant annet søknad om bøteimmunitet og bistand til foretakene ved kontroller og etterforskning fra myndighetenes side
  • Vurdering av eksklusivitetsavtaler, lojalitetsrabatter, leveringsnektelser og annen type markedsatferd som kan utgjøre ulovlig misbruk av dominerende stilling. Rådgivning for at dominerende foretak skal tilpasse seg konkurransereglene på best mulig måte. Bistand i forbindelse med klager til konkurransemyndighetene
  • Utarbeidelse av interne retningslinjer og rutiner for hvordan bedrifter kan unngå å bryte konkurransereglene og hvordan bedrifter skal opptre dersom de blir involvert i konkurransesaker

Global Competition Review

Vårt konkurranserettsteam er rangert som "Elite" i Global Competition Reviews anerkjente GCR 100-ranking for 2024.

GCRs rating for 2024 (pålogging kreves).

Kontaktpersoner
Profile image of Eivind Stage
Specialist Counsel
E-post est@wr.no
Profile image of Stuart Stock
Specialist Counsel
E-post sts@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – EU and Competition

Les våre artikler om Konkurranserett

04.12.2023

Forslag om ytterligere skjerping av kontrollen med utenlandske investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i dag rapporten fra Investeringskontrollutvalget, med forslag om ytterligere skjerping av investeringskontrollen i Norge. Forslaget søker å balansere hensynet til økonomisk åpenhet og effektiv tilgang til utenlandsk kapital, mot nasjonale sikkerhetsinteresser, i et stadig skiftende geopolitisk landskap.

01.11.2023

We have assisted DIF Capital Partners and EDF Invest with their acquisition of Fjord1

We have assisted DIF Capital Partners (via its DIF Infrastructure VII Fund) and EDF Invest (the investment arm of the EDF Group in real assets) with entering into a definitive agreement to acquire Fjord1, the largest owner and operator of ferries in Norway. Subject to closing of the transaction, Fjord1 will be acquired from Vision Ridge Partners and Havila Holding. Vision Ridge and Havila Holding have been investors in Fjord1 since 2019 and 2011, respectively.

22.08.2023

Transaction tips from our competition team: Merger referrals under Article 22 EUMR

In most instances, only transactions with an EU dimension - that is transactions where the parties involved exceed certain turnover thresholds - qualify for review by the European Commission ("the Commission") under the EU Merger Regulation ("the EUMR"). However one mechanism, found in Article 22 EUMR, allows one or more Member States to request the Commission to examine, on behalf of those Member States, any concentration that does not have an EU dimension but affects trade between Member States and threatens to significantly affect competition within the territory of the Member State(s) making the request.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner