Eivind Stage

Specialist Counsel

Om Eivind Stage

Eivind er Specialist Counsel og nestleder for firmaets fagområde for konkurranserett.

Han er en allsidig og erfaren rådgiver innen alle typer konkurransesaker etter norsk rett og EU/EØS-rett. Han har bred erfaring med å håndtere store og komplekse konkurransesaker fra ulike bransjer. I Wikborg Rein har han siden 2013 ledet firmaets bistand i flere høyt profilerte saker overfor både norske og utenlandske konkurransemyndigheter, i saker om etterforsking og mistanke om overtredelse av konkurranselovgivningen, tilknyttede erstatningssøksmål, og saker om foretakssammenslutninger. Han rådgir også om lovlighetsgrensene for ulike former for samarbeid, misbruk av dominerende stilling og konkurranserettslig compliance.

Eivind har i tillegg syv års erfaring fra Konkurransetilsynet, i stillinger som blant annet seksjonsleder og nestleder på markedsavdeling, samt erfaring som dommerfullmektig.

Eivinds bakgrunn og kompetanse gjør ham til en allsidig og ettertraktet konkurranserettsekspert. Ifølge det anerkjente ratingfirmaet Legal 500 betegnes han som "a true expert in this field".

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Specialist Counsel, Wikborg Rein, Bergen

 • 2013 - 2017

  Senioradvokat , Wikborg Rein, Bergen

 • 2012

  Spesialrådgiver og nestleder markedsavdeling, Konkurransetilsynet

 • 2006 - 2011

  Seksjonsleder på Finansseksjonen, Konkurransetilsynet

 • 2005 - 2006

  Rådgiver på Matseksjonen, Konkurransetilsynet

 • 2003 - 2005

  Dommerfullmektig, Bergen tingrett

 • 2001 - 2003

  Advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Harris

 • 1999 - 2006

  Diverse undervisningsoppdrag, Universitetet i Bergen og Oslo

Utdannelse
 • 2009

  "Solstrandkurset" for yngre ledere (AFF på NHH)

 • 2008

  Mentorprogrammet for offentlig sektor, DIFI

 • 2007

  Postgraduate Diploma in EC Competition Law, King's College London

 • 2003

  Advokatbevilling

 • 2001

  Cand.jur., Universitet i Bergen

 • 1999

  EU-rett m.m., Université de Lyon