Elin Gildberg Opheim

Senioradvokat

Om Elin Gildberg Opheim

Elin er senioradvokat og tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Hun arbeider primært med konkurranserett, og har over syv års erfaring innen arbeid med konkurranserettslige problemstillinger, både fra Wikborg Rein og Konkurransetilsynet.

Elin rådgir norske og internasjonale klienter innen alle aspekter av konkurranseretten, både etter norsk rett og EU rett. Hun har bred erfaring med bistand til klienter i forbindelse med etterforskning fra konkurransemyndighetene i Norge og EU, samt ved erstatningssøksmål i forbindelse med slik etterforskning. Hun bistår også jevnlig klienter i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, herunder ved transaksjoner meldepliktige under flere jurisdiksjoner. I tillegg rådgir hun selskaper for å sikre generell overholdelse av konkurranseregelverket, deriblant med vurdering av avtaler og forretningspraksis, etablering av ulike former for samarbeid, samt utarbeidelse av compliance-rutiner.

Elin har også en mastergrad (LL.M.) fra King's College London med fokus på konkurranserett, statsstøtte og EU-rett.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, London

 • 2020 - 2021

  Fast advokat, Wikborg Rein, London

 • 2019 - 2020

  Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2016 - 2018

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2015 - 2016

  Førstekonsulent, Konkurransetilsynet, Bergen

 • 2013 - 2014

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2018

  Advokatbevilling

 • 2014

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2012 - 2013

  Master of Laws (LLM), King's College London