Hopp til hovedinnholdet

Utenlandske direkteinvesteringer og nasjonal sikkerhet

Reglene for utenlandske direkteinvesteringer og nasjonal sikkerhet spiller en stadig større rolle i fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner. Vårt ekspertteam bistår klienter med å overholde disse reglene på nasjonalt nivå, men også til å navigere i et stadig mer komplekst internasjonalt landskap.

Over 100 land har allerede regler om utenlandske direkteinvesteringer eller nasjonal sikkerhet, og stadig nye lover vedtas. For Norges vedkommende, betyr endringene i sikkerhetsloven fra 2023 at et større antall transaksjoner blir underlagt eierskapskontroll med sikte på å beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser.

Med dette som bakteppe er vårt team tilgjengelig for å bistå med å legge en strategi for å sikre at transaksjonen er i overensstemmelse med relevante regler, og bidra til en vellykket gjennomføring av transaksjonen.

Vi bistår med

  • Gjennomgang av transaksjoner for å vurdere meldepliktskrav
  • Representere bedrifter overfor norske myndigheter
  • Prosjektledelse og koordinering av meldeplikt på tvers av ulike jurisdiksjoner
  • Koordinering med andre regulatoriske arbeidsstrømmer, inkludert meldeplikt etter konkurransereglene
  • Rådgivning om mulige sanksjoner for brudd på regelverket

I tillegg samarbeider vi tett med andre anerkjente internasjonale advokater for å sikre effektiv overholdelse av reglene for utenlandske direkteinvesteringer og nasjonal sikkerhet i andre land, med Wikborg Rein som felles kontaktpunkt for våre klienter. Kombinert med vårt ledende konkurranserettsteam, er vi godt rustet til å bistå og veilede våre klienter gjennom et krevende regulatorisk rammeverk.

Kontaktpersoner
Profile image of Stuart Stock
Specialist Counsel
E-post sts@wr.no

Andre relevante kompetanseområder

Les våre artikler om Utenlandske direkeinvesteringer og nasjonal sikkerhet

04.12.2023

Forslag om ytterligere skjerping av kontrollen med utenlandske investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i dag rapporten fra Investeringskontrollutvalget, med forslag om ytterligere skjerping av investeringskontrollen i Norge. Forslaget søker å balansere hensynet til økonomisk åpenhet og effektiv tilgang til utenlandsk kapital, mot nasjonale sikkerhetsinteresser, i et stadig skiftende geopolitisk landskap.

11.04.2023

Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten

Regjeringen fremmet fredag 31. mars en lovproposisjon om forslag til endringer i sikkerhetsloven. Forslaget innebærer at langt flere transaksjoner enn i dag kan bli underlagt eierskapskontroll, og endringer i saksbehandlingsreglene som kan få stor betydning for gjennomføring av transaksjoner som omfattes.