Hopp til hovedinnholdet

Utenlandske direkteinvesteringer og nasjonal sikkerhet

Reglene for utenlandske direkteinvesteringer og nasjonal sikkerhet spiller en stadig større rolle i fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner. Vårt ekspertteam bistår klienter med å overholde disse reglene på nasjonalt nivå, men også til å navigere i et stadig mer komplekst internasjonalt landskap.

Over 100 land har allerede regler om utenlandske direkteinvesteringer eller nasjonal sikkerhet, og stadig nye lover vedtas. For Norges vedkommende, betyr endringene i sikkerhetsloven fra 2023 at et større antall transaksjoner blir underlagt eierskapskontroll med sikte på å beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser.

Med dette som bakteppe er vårt team tilgjengelig for å bistå med å legge en strategi for å sikre at transaksjonen er i overensstemmelse med relevante regler, og bidra til en vellykket gjennomføring av transaksjonen.

Vi bistår med

  • Gjennomgang av transaksjoner for å vurdere meldepliktskrav
  • Representere bedrifter overfor norske myndigheter
  • Prosjektledelse og koordinering av meldeplikt på tvers av ulike jurisdiksjoner
  • Koordinering med andre regulatoriske arbeidsstrømmer, inkludert meldeplikt etter konkurransereglene
  • Rådgivning om mulige sanksjoner for brudd på regelverket

I tillegg samarbeider vi tett med andre anerkjente internasjonale advokater for å sikre effektiv overholdelse av reglene for utenlandske direkteinvesteringer og nasjonal sikkerhet i andre land, med Wikborg Rein som felles kontaktpunkt for våre klienter. Kombinert med vårt ledende konkurranserettsteam, er vi godt rustet til å bistå og veilede våre klienter gjennom et krevende regulatorisk rammeverk.

Kontaktpersoner
Profile image of Stuart Stock
Specialist Counsel
E-post sts@wr.no

Andre relevante kompetanseområder

Les våre artikler om Utenlandske direkeinvesteringer og nasjonal sikkerhet

Cover image of article "Wikborg Rein assisting Summa Equity with rolling Norsk Gjenvinning into a new continuation fund"
05.12.2023

Wikborg Rein assisting Summa Equity with rolling Norsk Gjenvinning into a new continuation fund

We are thankful for the opportunity to assist Summa Equity in connection with Summa Fund I's and other existing shareholders' sale of NG to Summa Circular, a continuation vehicle managed by Summa Equity.

Cover image of article "4 – Artificial Intelligence Act: Safe, reliable and human-centred artificial intelligence"
05.12.2023

4 – Artificial Intelligence Act: Safe, reliable and human-centred artificial intelligence

The proposal for regulating artificial intelligence by the European Commission marks a global first, introducing a comprehensive legal structure in this domain. This Act targets both AI system providers and users, emphasising significant penalties for non-compliance — potentially up to 40 million Euros or 7% of the total annual turnover. This underscores the importance of adherence to these regulations. At the heart of the Act is a commitment to fostering trust in artificial intelligence, a cornerstone deemed essential for unlocking and maximising the vast social and economic possibilities offered by AI technologies

Cover image of article "Forslag om ytterligere skjerping av kontrollen med utenlandske investeringer"
04.12.2023

Forslag om ytterligere skjerping av kontrollen med utenlandske investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet mottok i dag rapporten fra Investeringskontrollutvalget, med forslag om ytterligere skjerping av investeringskontrollen i Norge. Forslaget søker å balansere hensynet til økonomisk åpenhet og effektiv tilgang til utenlandsk kapital, mot nasjonale sikkerhetsinteresser, i et stadig skiftende geopolitisk landskap.