Emily E. Andersen

Advokatfullmektig

Om Emily E. Andersen

Emily rådgir særlig klienter innenfor konkurranserett og EØS-rett. Rådgivningen omfatter blant annet utarbeidelse av bedriftsinterne rutiner for overholdelse av konkurransereglene, etablering av ulike former for samarbeid, vurdering av lovligheten av selskapers avtaler og forretningsatferd, og melding av fusjoner, oppkjøp og andre foretakssammenslutninger. Videre bistår Emily jevnlig med EØS-regulatoriske spørsmål, bl.a. spørsmål om de fire friheter.

I 2020 mottok hun Konkurransetilsynets pris for beste masteroppgave innen konkurranserett med oppgaven "The Role of Consumer Welfare in EU Competition Policy: How Understanding the Priority Conferred Upon Competition Policy Objectives May Shed Light on Modern Day Inconsistencies."

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Advokatfullmektig , Wikborg Rein, Bergen

 • 2019 - 2021

  Juridisk Assistent, NJORD Law Firm, København

 • 2019

  Trainee, NJORD Law Firm, København

Utdannelse
 • 2018 - 2020

  LL.M. European Business Law, Lunds Universitet

 • 2015 - 2018

  LL.B European Law, University of Maastricht