Hopp til hovedinnholdet

Mer om Fredrik

Fredriks arbeid omfatter hovedsakelig rådgivning innen ulike typer transaksjoner som fusjoner/fisjoner, oppkjøp, emisjoner, samt andre M&A-transaksjoner. Videre bistår Fredrik norske og internasjonale klienter med annen selskapsrettslig rådgivning. Fredrik har erfaring fra selskapstransaksjoner innenfor flere ulike sektorer, herunder teknologi, energi og infrastruktur. Fredrik har tidligere arbeidet med politisk beslutningspåvirkning i Unicef Norge, blant annet rettet mot bærekraft. Fredrik holder en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev sin avhandling om selskapers erverv av egne aksjer og krav til likebehandling av aksjonærer. Som en del av mastergraden var Fredrik på et utvekslingsopphold på University of Texas School of Law, der han tok flere forretningsjuridiske valgemner.