Fredrik Løvberg

Advokatfullmektig

Om Fredrik Løvberg

Fredrik er advokatfullmektig ved Wikborg Reins Oslo-kontor, og er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Hans arbeid omfatter generell selskapsrettslig rådgivning av norske og internasjonale klienter, samt rådgivning innen ulike typer transaksjoner som fusjoner/fisjoner, oppkjøp, emisjoner, samt andre M&A-transaksjoner.

Han holder en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev sin avhandling om selskapers erverv av egne aksjer og krav til likebehandling av aksjonærer. Som en del av mastergraden var Løvberg på et utvekslingsopphold på University of Texas School of Law, der han tok flere forretningsjuridiske valgemner.

Arbeidserfaring
 • 2019 - 2021

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

 • 2020

  Praktikant, Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

 • 2021

  Trainee, UNICEF Norway

Utdannelse
 • 2017 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2022

  Utveksling, University of Texas School of Law