Hopp til hovedinnholdet

Mer om Gina

Gina er spesialisert innen restrukturering og har bred erfaring med finansiell og strukturell omorganisering av insolvente virksomheter. Hun har siden 2015 vært involvert i mange av de største restruktureringene i Norge innenfor både eiendom og olje- og shippingbransjen. Gina har bistått både låntaker, finansinstitusjoner/syndikater og obligasjonseiere mv. Gina arbeider også med ulike former for transaksjoner som oppkjøp, emisjoner og fusjoner/fisjoner, samt annen løpende selskapsrettslig rådgivning. Hun har vært prosjektleder for flere restruktureringer og transaksjoner, både i tilknytning til målselskaper i Norge og målselskaper med internasjonal tilhørighet. Ginas erfaring omfatter industriell- og private equity-M&A, samt transaksjoner i kriserammede selskaper mv.