Hopp til hovedinnholdet

Mer om Henrik

Henrik er spesialisert innen selskapsrett og M&A og rådgir norske og internasjonale klienter i forbindelse med oppkjøp/salg, fusjoner, fisjoner, emisjoner, joint ventures og andre egenkapitaltransaksjoner, herunder konserninterne omorganiseringer, i tillegg til generell selskapsrettslig rådgivning. Videre har Henrik bred erfaring med etablering av investeringsprogrammer for ansatte. Henrik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.