Hopp til hovedinnholdet

Mer om Jan

Jan har mange års erfaring med å gi råd til norske og utenlandske klienter i arbeidsrettslige spørsmål. Hans arbeid har særlig vært knyttet til ansettelsesavtaler, omorganiseringer, nedbemanninger og opphør av ansettelsesforhold, både innenfor privat og offentlig virksomhet. Han benyttes ofte av virksomheter som trenger hjelp i spørsmål knyttet til ledere, både ved engasjering av nye ledere og ved avslutning av lederes ansettelsesforhold. Han har bistått klienter i en rekke granskningsprosesser, særlig knyttet til arbeidsmiljøproblemer og integritetsspørsmål. Jan har særskilt ekspertise i pensjon og skriver også faglitteratur om dette temaet. Han er anerkjent som arbeidsrettsadvokat i både Chambers og Legal 500. "Jan Backer has very good knowledge of the Norwegian labour law, and gives very good advice in cases. He communicates well and is easy to work with. His written presentation is very good." Legal 500