Hopp til hovedinnholdet

Granskning og krisehåndtering

Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt og effektivt. Vi bistår virksomheter med grensekryssende granskinger og krisehåndteringer, herunder faktaundersøkelser, strategisk rådgivning og myndighetskontakt.

Manglende regeletterlevelse kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Vårt team bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet/misligheter både i Norge og i utlandet.

Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt. I krisesituasjoner bistår vi raskt og effektivt med blant annet å vurdere risikoeksponering, behov for forebyggende eller skadebegrensende tiltak, strategisk og operativ håndtering av situasjonen og kontakt med relevante myndigheter.

Vi bistår i ulike typer granskinger, både som rådgivere til de som blir gransket, som granskere ved å foreta faktaundersøkelser og som eksterne uavhengige granskere.

Vi bistår med

 • Håndtering av grensekryssende krisehåndteringssaker og granskinger
 • Myndighetskontakt på tvers av jurisdiksjoner
 • Gransking av potensielle lovbrudd eller brudd på retningslinjer
 • Strategisk og operativ håndtering av krisesituasjoner
 • Oppfølging og gransking av varsler
 • Etablere prosjektorganisasjon for å håndtere kriser
 • Koordinering av ressurser på tvers av fagdisipliner
 • Prosjektledelse for kriseteam som involverer interne og eksterne ressurser
 • Råd og vurdering av eksponering for foretaksstraff
 • Eksterne uavhengige granskingsoppdrag
 • Rådgivere for selskaper som granskes
 • Vurdere risikoeksponering og behov for umiddelbare forebyggende tiltak
 • Bistand i sivile eller strafferettslige rettsprosesser
 • Opprydding etter en krise
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2024
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance & Investigations

Les våre artikler om Granskning og krisehåndtering

14.03.2024

Last ned vår krisehåndteringsapp

Wikborg Reins Krisehåndteringsverktøy er nå klart for nedlasting. Verktøyet gir praktisk, umiddelbar og trinnvis veiledning i tilfelle ulike typer kriser oppstår som følge av uanmeldte inspeksjoner og kontroller fra politiet eller andre offentlige myndigheter.

15.02.2024

Expansion of the UK’s corporate criminal liability regime

The UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (“the ECCTA”) was formally approved on 26 October 2023. Among the most significant reforms introduced by the ECCTA are the establishment of ‘failure to prevent fraud’ as a new UK corporate criminal offence, and a reform of the UK identification doctrine expanding the extent of corporate criminal liability for economic crimes. In this article, we highlight the details of these two key aspects of the Act, and explain how they will affect Norwegian companies with operations or subsidiaries in the UK.

05.09.2018

Privilege in the UK – a landmark decision

A High Court decision limiting privilege in relation to advice prepared for a company regarding claims of fraud and corruption has recently been overturned by the Court of Appeal in London. The decision widens the scope of protection for disclosing documents created by internal investigations and should give comfort to organisations facing such allegations.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner