Hopp til hovedinnholdet

Granskning og krisehåndtering

Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt og effektivt. Vi bistår virksomheter med grensekryssende granskinger og krisehåndteringer, herunder faktaundersøkelser, strategisk rådgivning og myndighetskontakt.

Manglende regeletterlevelse kan få alvorlige konsekvenser, ikke bare strafferettslig og sivilrettslig, men også omdømmemessig. Vårt team bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge og avdekke korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet/misligheter både i Norge og i utlandet.

Krisesituasjoner kjennetegnes av et vidt spekter av problemstillinger som må håndteres raskt. I krisesituasjoner bistår vi raskt og effektivt med blant annet å vurdere risikoeksponering, behov for forebyggende eller skadebegrensende tiltak, strategisk og operativ håndtering av situasjonen og kontakt med relevante myndigheter.

Vi bistår i ulike typer granskinger, både som rådgivere til de som blir gransket, som granskere ved å foreta faktaundersøkelser og som eksterne uavhengige granskere.

Vi bistår med

 • Håndtering av grensekryssende krisehåndteringssaker og granskinger
 • Myndighetskontakt på tvers av jurisdiksjoner
 • Gransking av potensielle lovbrudd eller brudd på retningslinjer
 • Strategisk og operativ håndtering av krisesituasjoner
 • Oppfølging og gransking av varsler
 • Etablere prosjektorganisasjon for å håndtere kriser
 • Koordinering av ressurser på tvers av fagdisipliner
 • Prosjektledelse for kriseteam som involverer interne og eksterne ressurser
 • Råd og vurdering av eksponering for foretaksstraff
 • Eksterne uavhengige granskingsoppdrag
 • Rådgivere for selskaper som granskes
 • Vurdere risikoeksponering og behov for umiddelbare forebyggende tiltak
 • Bistand i sivile eller strafferettslige rettsprosesser
 • Opprydding etter en krise
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance & Investigations

Les våre artikler om Granskning og krisehåndtering

Cover image of article "Dette gjør vi på Arendalsuka"
29.06.2023

Dette gjør vi på Arendalsuka

I uke 33 har vi gleden av å invitere til fire innholdsrike og varierte arrangementer i Arendal.

Cover image of article "Privilege in the UK – a landmark decision"
05.09.2018

Privilege in the UK – a landmark decision

A High Court decision limiting privilege in relation to advice prepared for a company regarding claims of fraud and corruption has recently been overturned by the Court of Appeal in London. The decision widens the scope of protection for disclosing documents created by internal investigations and should give comfort to organisations facing such allegations.

Cover image of article "Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program"
27.05.2018

Corporate criminal liability; the impact of an effective compliance program

An effective compliance program is essential for any business and it needs to be strong, both on paper and in practice. It addition to providing measures to assist companies to prevent, detect and respond to violations of laws and regulations, such programs have an important role to play as part of any defence against corporate criminal investigations and prosecutions.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner