Hopp til hovedinnholdet

Mer om Michael

Michael arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, entrepriserett og offentlig rett. Han har en variert praksis, og bistår med både rådgivning og ved tvisteløsning innen ulike saksområder. Rådgivningen omfatter blant annet bistand under kontraktsforhandlinger og løpende bistand i prosjekter. Michael arbeider jevnlig med de sentrale standardene på entrepriserettens område. Han har erfaring fra flere store utbyggingsprosjekter, herunder knyttet til sluttoppgjørstvister, forhandlinger og avtaler med grunneiere og skjønnssaker til fastsettelse av vederlag for grunnerverv. Han bistår med konfliktløsning både i og utenfor domstolene. Prosedyreerfaringen omfatter rettsområder slik som entrepriserett, kontraktsrett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett og regulatorisk rett. Michael holder jevnlig foredrag og kurs. Han har videre en bred erfaring gjennom arbeid i domstolene som utreder i mange år.