Hopp til hovedinnholdet

Eiendomsutvikling

Vårt eiendomsutviklingsteam har betydelig juridisk kompetanse innen eiendomsutvikling, og bistår i utviklingsprosjekter på alle stadier.

Vi bistår med rådgivning til alle aktører i utviklingsprosessen, inkludert grunneiere, eiendomsutviklere, investorer, offentlige myndigheter og entreprenører.

Vårt team har bred erfaring med strukturering og organisering av samarbeidsprosjekter/joint ventures og utforming av avtaleverk i denne forbindelse.  Erfaringsområdene omfatter videre arealplanlegging, utbyggingsavtaler og prosjektering og utbygging av nye tiltak etter plan- og bygningslovgivningen. 

En vesentlig del av vårt arbeid er rådgivning innen plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, tingsrett, samt kjøp og salg av utviklingseiendommer og generell bistand i dialog med offentlige myndigheter. Vi har også fagkompetanse innen eiendomsdannelse, strukturering av rettigheter, servitutter, tomtefeste, jordskifte, ekspropriasjon, løsningsretter, seksjonering og strukturering av kombinerte sameier.

Vår bistand dekker også kontraktsrett og entreprise.

Vi har erfaring fra utvikling av en rekke ulike eiendomsprosjekter, fra bolig, logistikk, kontor og datasentre til eiendommer for offentlig tjenesteyting som skolebygg og barnehager. 

Vi bistår med

 • Grunnerverv og opsjonsavtaler
 • Strukturering av eierskap og aksjonæravtaler
 • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging 
 • Regulering, samt plan- og bygningsrettslige problemstillinger (dispensasjoner, klagesaker m.v.) 
 • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling m.v.) 
 • Eiendomsgrenser, bruksrettigheter, naboforhold, mv.
 • Ekspropriasjon og skjønn 
 • Infrastruktur (vei-, vann og avløp) 
 • Gjennomføringsavtaler
 • Refusjonssaker
 • Utbyggingsavtaler 
 • Miljø og forurensing
Kontaktpersoner
Profile image of Erik Enger-Mår
Specialist Counsel
E-post esm@wr.no
Profile image of Vegard Thunes Jørgensen
Specialist Counsel
E-post vjo@wr.no

Les våre artikler om Eiendomsutvikling

02.07.2024

Ny avklaring om «den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm»

Mange reguleringsplaner angir at parkering skal opparbeides i henhold til «den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm». Kommunal- og distriksdepartementet har i en ny uttalelse konkludert med at slike bestemmelser i reguleringsplaner ikke er gyldige.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner