Hopp til hovedinnholdet

Life science og helsesektoren

Våre advokater rådgir norske og internasjonale aktører innen Life Science- og helsesektoren innenfor et bredt spekter av juridiske spørsmål knyttet til helseteknologi, legemidler, medisinsk utstyr, kosttilskudd og næringsmidler.

Det gjelder strenge og detaljerte regulatoriske krav til produktutvikling, salg og markedsføring innenfor Life Science og helsesektoren. Våre advokater har dyptgående innsikt og erfaring med regulatoriske spørsmål knyttet til legemidler, medisinsk utstyr, kosttilskudd og næringsmidler, og kan bistå med å navigere innenfor og sikre etterlevelse av regelverket.

Life Science er en bransje hvor det nedlegges betydelige investeringer i forskning og utvikling, slik at patenter og andre immaterielle rettigheter har stor betydning. Vårt immaterialrettsteam er blant de mest erfarne i Norge når det kommer til håndtering av tvister knyttet til patenter eller andre immaterielle rettigheter innenfor denne sektoren. Vi bistår jevnlig aktører innen legemiddelbransjen i saker om patenter og supplerende beskyttelsessertifikat (SPC).

Våre eksperter har spesialisert juridisk kompetanse kombinert med dyptgående bransjeerfaring. Som et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma bistår vi på alle rettsområder knyttet til helse og Life Science.

Vi bistår med

 • Tvister knyttet til håndhevelse og gyldigheten av patenter og supplerende beskyttelsessertifikat (SPC)
 • Beskyttelse av oppfinnelser, forretningshemmeligheter, ulike former for data og andre immaterielle verdier
 • Avtaler om forskning og utvikling (R&D), utprøving og studier, lisensiering, produksjon, distribusjon og samarbeid
 • Regulatoriske spørsmål, inkludert markedsføringstillatelse, pris- og refusjonsgodkjenning og bytte av legemidler
 • Markedsføring av legemidler, medisinsk utstyr, kosmetikk, kosttilskudd og næringsmidler
 • Personvern og informasjonssikkerhet knyttet til klinisk forskning, digital helse og helseteknologi
 • Internasjonal handelsvirksomhet, eksport og import, inkludert parallellimport
 • Dialog med offentlige myndighetsorganer, slik som Legemiddelverket, Mattilsynet, Forbrukertilsynet, Datatilsynet og Patentstyret
 • Offentlige anbud som involverer legemidler og medisinsk utstyr
 • EU/EØS-rett og konkurranserett
 • Selskapstransaksjoner og investeringer innen Life Science- og helsesektoren
Kontaktpersoner
Profile image of Gunnar Meyer
Of Counsel
E-post gme@wr.no
Profile image of Nora Bratheim
Fast advokat
E-post nbr@wr.no

Chambers and Partners Life Sciences & Pharma IP Litigation 2024

Våre advokater har skrevet det norske kapittelet i Chambers and Partners sin «Life Sciences & Pharma IP Litigation 2024 Global Practice Guide». Guiden er tilgjengelig på Chambers and Partners sine nettsider.

Les vårt kapittel her (engelsk)

Les våre artikler om Life science og helsesektoren

27.02.2024

Norwegian Chapter in the Chambers Life Sciences & Pharma IP Litigation 2024

Lars Erik Steinkjer, Nora Bratheim and Guro S. Kyrkjebø Nybø have contributed to the Norwegian chapter in the Chambers and Partners Life Sciences & Pharma IP Litigation 2024 Global Practice Guide.

19.03.2023

Life Science & Pharma IP Litigation 2023

Wikborg Rein is a contributing firm to the Life Science & Pharma IP Litigation 2023 with Chambers and Partners.

02.03.2023

Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukervernlovgivning

Den 14. februar 2023 trådte forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven i kraft. Forskriften er tilgjengelig nedenfor. Etter forskriften kan det ilegges overtredelsesgebyrer for inntil 4 % av selskapets årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner