Oslo

Stuart Stock

Specialist Counsel

Stuart er erfaren innen konkurranserett og håndterer store og komplekse saker.

Mobil
+47 48 28 78 12
E-post
sts@wr.no