Bergen

Vegard Thunes Jørgensen

Specialist Counsel

Vegard arbeider med utviklingsprosjekter i alle faser, inkludert grunnerverv/opsjonsavtaler, strukturering av prosjekter, planfasen, forhandlinger av utbyggingsavtaler, så vel som prosjektgjennomføring og realisering.

Mobil
+47 41 63 96 53
E-post
vjo@wr.no