Om oss

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility eller samfunnsansvar står høyt på dagsordenen i Wikborg Rein. Virksomheten vår griper inn i samfunnet på mange måter og er med på å forme utviklingen av næringsliv, organisasjoner og mennesker.

Rådgiver av internasjonalt format

Rådgiver av internasjonalt format

I over 50 år har vi konkurrert med de beste advokatfirmaene i verden. Først i New York, senere i Amsterdam, Kobe, London, Singapore og Shanghai. 

Norges største advokatfirma

Norges største advokatfirma

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.  

Styre og ledelse

Styre og ledelse

Wikborg Rein er et aksjeselskap med et styre bestående av åtte personer inklusive to ansattrepresentanter. Firmaet ledes av en Managing Partner, tre virksomhetsgruppeledere, tre kontorledere, økonomidirektør og leder for administrasjon og IT.

Historie

Historie

Wikborg Rein ble etablert i 1923 av den da 28 år gamle Erling Wikborg. Han startet opp som et enkeltmannsfirma og jobbet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring. Dette var firmaets viktigste arbeidsområder til langt inn i 1960- og 70-årene.

Ratinger og anerkjennelse

Ratinger og anerkjennelse

Vi legger stor vekt på å tilby våre klienter førsteklasses juridisk rådgivning. Vi mottar jevnlig bekreftelser på at vi holder et høyt faglig nivå blant annet gjennom anerkjente rating-byråer som Chambers and Partners og Legal 500.

Etikk

Etikk

Domstolloven § 224 første ledd fastslår at advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk. I henhold til nevnte bestemmelse ligger det i kravet om god advokatskikk blant annet at advokatvirksomhet skal utøves grundig, samvittighetsfullt og i overensstemmelse med hva berettigede hensyn til klientens beste tilsier, og at advokaten skal utføre oppdrag på en tilstrekkelig hurtig måte.

Wikborg Reins verdier

Wikborg Reins verdier

Wikborg Rein er et verdidrevet advokatfirma. Våre verdier er helt sentrale styringsparametre i vårt arbeid for å overgå våre klienters forventninger til våre leveranser.

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Wikborg Rein behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle klienter, brukere av nettsidene våre, leverandører og samarbeidspartnere.