Hopp til hovedinnholdet

Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukervernlovgivning

02.03.2023

Den 14. februar 2023 trådte forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven i kraft. Forskriften er tilgjengelig nedenfor. Etter forskriften kan det ilegges overtredelsesgebyrer for inntil 4 % av selskapets årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med og håndhever forbrukervernlovgivningen, inkludert markedsføringsloven og åpenhetsloven. Historisk har bøtene fra Forbrukertilsynet ligget på rundt en halv til en million kroner, eller lavere ved mindre alvorlige overtredelser.

Med den nye forskriften er det en vesentlig risiko for at overtredelsesgebyr og tvangsmulkt fra Forbrukertilsynet blir betydelig høyere fremover. Dette vil særlig kunne ramme selskaper av en viss størrelse, der 4 % av den årlige omsetningen fort vil overstige 25 millioner.

For å redusere risikoen for overtredelsesgebyr er det viktig å ha fokus på å overholde forbrukervernreglene, for eksempel ved utarbeidelse av reklamekampanjer og innhold på egne nettsider. Tilsvarende er det for åpenhetsloven viktig å sørge for etterlevelse av plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger samt kravene knyttet til virksomhetenes behandling av informasjonskrav. Vi bistår jevnlig selskaper med blant annet rådgivning knyttet til åpenhetsloven og markedsføringslovens bestemmelser om forbrukervern, og vi gir også bistand i forbindelse med dialog med Forbrukertilsynet.

Forfattere
Profile image of Lars Erik Steinkjer
Lars Erik Steinkjer
Partner
E-post lst@wr.no
Profile image of Kristin Nordland Brattli
Kristin Nordland Brattli
Partner
E-post knh@wr.no
Profile image of Nora Bratheim
Nora Bratheim
Fast advokat
E-post nbr@wr.no
Profile image of Tove Øymo
Tove Øymo
Fast advokat
E-post tov@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner