Anette Ensrud Kraakevik

Senioradvokat

Om Anette Ensrud Kraakevik

Anette Ensrud Kraakevik er senioradvokat og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. Siden oppstarten som advokatfullmektig januar 2015 har Kraakevik opparbeidet seg omfattende erfaring innenfor begge rettsområder.

Innen offentlige anskaffelser bistår Kraakevik jevnlig både oppdragsgiversiden og leverandørsiden. For førstnevnte omfatter rådgivningen alle typer anskaffelsesrettslige spørsmål, herunder utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner og kontrakter, bistand til oppdragsgiveres beslutninger underveis i anskaffelsesprosessen, slik som avvisning av leverandører eller tilbud og avlysning av konkurranse, samt eventuelle etterfølgende klageprosesser.

Innenfor konkurranserett omfatter rådgivningen blant annet utarbeidelse av bedriftsinterne rutiner for overholdelse av konkurransereglene, etablering av ulike former for samarbeid, vurdering av lovligheten av selskapers avtaler og forretningsatferd, og melding av fusjoner, oppkjøp og andre foretakssammenslutninger.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2021

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2019

  Dommerfullmektig, Bergen tingrett

 • 2015 - 2017

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2011 - 2013

  Trainee og saksbehandler, Diverse advokatfirmaer

 • 2008 - 2013

  Frivillighetsarbeid, Frivillighetsarbeid hos Amnesty International, Kirkens Bymisjon og Dyrebeskyttelsen

Utdannelse
 • 2014

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2013

  Valgfag, University of Western Australia, Perth