Oslo

Gunnar Meyer

Of Counsel

Gunnar arbeider i første rekke innen immaterialrett, med særlig vekt på patent- og varemerkerett. Han har også bred erfaring innenfor kontraktsrett, entrepriserett, selskapsrett, konkurranserett, energirett og forvaltningsrett.