Hopp til hovedinnholdet

Mer om Guro Bjørnes

Guro arbeider med tvisteløsning, transaksjoner og generell rådgivning innenfor shipping- og offshoresegmentet. Hun bistår med rådgivning innenfor en rekke områder og i møte med både offentlige og private aktører. Hennes arbeidsfelt er hovedsakelig knyttet til sjørettslige og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder knyttet til større tilvirkningskontrakter, samt planlegging og gjennomføring av transaksjoner. Hun har også erfaring med bistand knyttet til internasjonale sanksjoner og eksportkontroll. Guro har en særlig interesse for kontraktsrettslige problemstillinger og har skrevet masteroppgave om motregning og direktekrav.