Guro Bjørnes Skeie

Advokatfullmektig

Om Guro Bjørnes Skeie

Guro arbeider med tvisteløsning, transaksjoner og generell rådgivning innenfor shipping- og offshoresegmentet og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Hun bistår med rådgivning innenfor en rekke områder og i møte med både offentlige og private aktører. Hennes arbeidsfelt er hovedsakelig knyttet til sjørettslige og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder knyttet til større tilvirkningskontrakter, samt planlegging og gjennomføring av transaksjoner. Hun har også erfaring med bistand knyttet til internasjonale sanksjoner og eksportkontroll.

Guro har en særlig interesse for kontraktsrettslige problemstillinger og har skrevet masteroppgave om motregning og direktekrav.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2021

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2019 - 2020

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2016 - 2021

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen