Hopp til hovedinnholdet

Mer om Marte

Marte har særlig erfaring med tvisteløsning innen sjø- og transportrett, samt sjøforsikingsrett og alminnelig forsikringsrett. Marte bistår jevnlig større nasjonale og internasjonale selskaper, herunder P&I-klubber, kaskoassurandører, øvrige skadeforsikringsselskaper, rederier, befraktere samt øvrige selskaper innen den maritime sektoren i forbindelse med dekningsspørsmål, direktekrav, certepartitvister, lasteskader, erstatningskrav, regresskrav samt spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg. Hun bistår også jevnlig klienter med alminnelige erstatnings, forsikrings- og kontraktsrettslige spørsmål. Marte har bred erfaring med å sikre krav i Norge ved arrest/utlegg samt tvangsfullbyrdelse.