Oslo

Morten Lund Mathisen

Of Counsel

Morten spesialiserer seg innen internasjonal sjørett, særlig relatert til skipsulykker, hvor han bistår norske og internasjonale klienter.