Oslo

Peder Alvik Sanengen

Senioradvokat

Peder har betydelig erfaring innenfor strategisk rådgivning, prosedyre og tvisteløsning, og har prosedert saker for norske domstoler på alle nivåer og i voldgift.