ESG, compliance og risikostyring

Vårt team for ESG, compliance og krisehåndtering har unik kompetanse på god virksomhetsstyring og compliance. Vi bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og håndtere regelbrudd og andre compliance-/ integritetsbrudd både i Norge og utlandet.

Selskap som styrer risiko og muligheter knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) har et bedre utgangspunkt for langsiktig økonomisk gevinst. Dette skyldes ikke bare at de eksponeres for lavere risiko, men også fordi de tiltrekker de mest attraktive samarbeidspartnerne.

ESG og compliance handler om risikostyring og etterlevelse av regulatoriske krav og etiske normer. Det omfatter områder som anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, sanksjoner/eksportkontroll, menneskerettigheter og miljø/klimarett.

Compliance-arbeid på disse områdene får stadig større betydning, både som følge av stadig nye regulatoriske krav både i Norge og internasjonalt, samt som følge av økende grad av forventninger, eksempelvis fra myndigheter, investorer og arbeidssøkende.

Vi bistår med

 • Risikovurderinger, gap-analyser og strategisk rådgivning
 • Compliance-program, herunder utvikling av helhetlige og effektive systemer som inkluderer risikobaserte policyer og prosedyrer, oppsett av compliance-funksjoner og rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitoring og opplæring innen ulike regulatoriske områder, særlig:
  • Anti-korrupsjon
  • Anti-hvitvask
  • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
  • Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter
  • Bærekraft, klima og miljø
 • Vurdering av eksisterende compliance-program opp mot bestepraksis
 • Systemer for håndtering av forretningspartnere og andre tredjeparter, herunder rutiner og systemer for bakgrunnsundersøkelser (IDD) og rådgivning om compliance i oppkjøp, transaksjoner, kontrakter mv.
 • Utføring av screening/bakgrunnsundersøkelser (IDD) av tredjeparter
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Partner
E-post gsv@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance and Investigations

Les våre artikler om ESG, compliance og risikostyring

Cover image of article "Oppdatert risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Finanstilsynet"
12.05.2023

Oppdatert risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Finanstilsynet

Finanstilsynet publiserte den 10. mai 2023 en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn.

Cover image of article "Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten"
11.04.2023

Forslag til endringer i sikkerhetsloven – utvidelse av meldeplikten

Regjeringen fremmet fredag 31. mars en lovproposisjon om forslag til endringer i sikkerhetsloven. Forslaget innebærer at langt flere transaksjoner enn i dag kan bli underlagt eierskapskontroll, og endringer i saksbehandlingsreglene som kan få stor betydning for gjennomføring av transaksjoner som omfattes.

Cover image of article "The year of sanctions – some lessons learnt"
12.12.2022

The year of sanctions – some lessons learnt

The massive and unprecedented sanctions imposed against Russia have required significant efforts to manage the risks and impact of sanctions, particularly in view of creative attempts to circumvent by some parties. In this article we explain why you should update your sanctions clause, and how to ensure that it is fit for purpose.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner