Hopp til hovedinnholdet

ESG, compliance og risikostyring

Vårt team for ESG, compliance og krisehåndtering har unik kompetanse på virksomhetsstyring og compliance. Vi bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og håndtere regelbrudd og andre compliance-/ integritetsbrudd både i Norge og utlandet.

Selskap som tar grep for å håndtere risiko og muligheter knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) har et bedre utgangspunkt for langsiktig økonomisk gevinst. Dette skyldes ikke bare at de eksponeres for lavere risiko, men også fordi de tiltrekker de mest attraktive samarbeidspartnerne.

ESG og compliance handler om risikostyring og etterlevelse av regulatoriske krav og etiske normer. Det omfatter områder som miljø/klimarett, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, sanksjoner/eksportkontroll, menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv.

Compliance-arbeid på disse områdene får stadig større betydning, både som følge av en jevn strøm av nye regulatoriske krav både i Norge og internasjonalt, samt som følge av økende forventninger til næringslivet, eksempelvis fra myndigheter, investorer og arbeidstakere (og -søkere).

Vi bistår med

 • Risikovurderinger, gap-analyser og strategisk rådgivning
 • Compliance-program, herunder utvikling av helhetlige og effektive systemer som inkluderer risikobaserte policyer og prosedyrer, oppsett av compliance-funksjoner og rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitoring og opplæring innen ulike regulatoriske områder, særlig:
  • Anti-korrupsjon
  • Anti-hvitvask
  • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
  • Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter
  • Bærekraft, klima og miljø
 • Vurdering av eksisterende compliance-program opp mot bestepraksis
 • Systemer for håndtering av forretningspartnere og andre tredjeparter, herunder rutiner og systemer for bakgrunnsundersøkelser (IDD) og rådgivning om compliance i oppkjøp, transaksjoner, kontrakter mv.
 • Utføring av screening/bakgrunnsundersøkelser (IDD) av tredjeparter
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no

ESG Alerts

Våre ESG Alerts gir deg oppdateringer om vesentlig utvikling knyttet til miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold, primært (men ikke utelukkende) med fokus på slik utvikling i EU og Norge.

Les alle våre ESG Alerts her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2024
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance and Investigations

Les våre artikler om ESG, compliance og risikostyring

28.05.2024

Forberedelsene til rapportering etter CSRD (bærekraftsdirektivet) bør starte nå!

Vi er nå inne i tiden for sluttspurten av skriving av årsberetninger og ulike rapporteringer. Til neste år vil denne øvelsen utvides betraktelig. Våre bærekraftspesialister Elise Johansen og Tonje Hagen Geiran oppsummer hva du bør foreta deg nå.

03.05.2024

WR ESG Alert: Another landmark ruling on climate change and human rights, and rules to protect against forced labour and abusive court proceedings

In this month's ESG alert, we highlight the recent landmark climate judgment from the European Court of Human Rights, as well as legislative developments in the EU, including new rules on free allocation of emission allowances, protection of persons who engage in public participation, a revision of the Industrial Emissions Directive, and the approval by the European Parliament of the Forced Labour Regulation.

05.04.2024

WR ESG Alert: Shell appeals landmark climate ruling while EU members agree on Corporate Sustainability Due Diligence Directive

In this month's ESG alert, we describe Shell's appeal against a landmark climate ruling, the approval by EU members of a revised version of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive as well as recent EU climate initiatives and proposals to align Norwegian climate regulations with EU standards

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner