Hopp til hovedinnholdet

ESG, compliance og risikostyring

Vårt team for ESG, compliance og krisehåndtering har unik kompetanse på god virksomhetsstyring og compliance. Vi bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og håndtere regelbrudd og andre compliance-/ integritetsbrudd både i Norge og utlandet.

Selskap som styrer risiko og muligheter knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) har et bedre utgangspunkt for langsiktig økonomisk gevinst. Dette skyldes ikke bare at de eksponeres for lavere risiko, men også fordi de tiltrekker de mest attraktive samarbeidspartnerne.

ESG og compliance handler om risikostyring og etterlevelse av regulatoriske krav og etiske normer. Det omfatter områder som anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, sanksjoner/eksportkontroll, menneskerettigheter og miljø/klimarett.

Compliance-arbeid på disse områdene får stadig større betydning, både som følge av stadig nye regulatoriske krav både i Norge og internasjonalt, samt som følge av økende grad av forventninger, eksempelvis fra myndigheter, investorer og arbeidssøkende.

Vi bistår med

 • Risikovurderinger, gap-analyser og strategisk rådgivning
 • Compliance-program, herunder utvikling av helhetlige og effektive systemer som inkluderer risikobaserte policyer og prosedyrer, oppsett av compliance-funksjoner og rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitoring og opplæring innen ulike regulatoriske områder, særlig:
  • Anti-korrupsjon
  • Anti-hvitvask
  • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
  • Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter
  • Bærekraft, klima og miljø
 • Vurdering av eksisterende compliance-program opp mot bestepraksis
 • Systemer for håndtering av forretningspartnere og andre tredjeparter, herunder rutiner og systemer for bakgrunnsundersøkelser (IDD) og rådgivning om compliance i oppkjøp, transaksjoner, kontrakter mv.
 • Utføring av screening/bakgrunnsundersøkelser (IDD) av tredjeparter
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no
Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance and Investigations

Les våre artikler om ESG, compliance og risikostyring

Cover image of article "Environmental, Social and Governance (ESG) alert"
29.09.2023

Environmental, Social and Governance (ESG) alert

We are pleased to announce the launch of our monthly ESG alert service, where we will provide updates on topics of relevance under the ESG umbrella, including but not limited to:

Cover image of article "Bli en del av landets fremste Compliance-team!"
18.09.2023

Bli en del av landets fremste Compliance-team!

Som det eneste norske advokatfirmaet er Wikborg Reins avdeling for ESG, Compliance og krisehåndtering topprangert av både Legal 500 og Chambers and Partners. Nå trenger teamet nye kolleger.

Cover image of article "EU-U.S. Data Privacy Framework: What does it mean for businesses and what to expect going forward?"
11.07.2023

EU-U.S. Data Privacy Framework: What does it mean for businesses and what to expect going forward?

On 10 July 2023, the European Commission adopted its adequacy decision for the United States.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner