Hopp til hovedinnholdet

ESG, compliance og risikostyring

Vårt team for ESG, compliance og krisehåndtering har unik kompetanse på virksomhetsstyring og compliance. Vi bistår private og offentlige virksomheter med å forebygge, avdekke og håndtere regelbrudd og andre compliance-/ integritetsbrudd både i Norge og utlandet.

Selskap som tar grep for å håndtere risiko og muligheter knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) har et bedre utgangspunkt for langsiktig økonomisk gevinst. Dette skyldes ikke bare at de eksponeres for lavere risiko, men også fordi de tiltrekker de mest attraktive samarbeidspartnerne.

ESG og compliance handler om risikostyring og etterlevelse av regulatoriske krav og etiske normer. Det omfatter områder som miljø/klimarett, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking, sanksjoner/eksportkontroll, menneskerettigheter og ansvarlig næringsliv.

Compliance-arbeid på disse områdene får stadig større betydning, både som følge av en jevn strøm av nye regulatoriske krav både i Norge og internasjonalt, samt som følge av økende forventninger til næringslivet, eksempelvis fra myndigheter, investorer og arbeidstakere (og -søkere).

Vi bistår med

 • Risikovurderinger, gap-analyser og strategisk rådgivning
 • Compliance-program, herunder utvikling av helhetlige og effektive systemer som inkluderer risikobaserte policyer og prosedyrer, oppsett av compliance-funksjoner og rapporteringslinjer, varsling og ledelsesoppfølging av kritikkverdige forhold, internkontroll, monitoring og opplæring innen ulike regulatoriske områder, særlig:
  • Anti-korrupsjon
  • Anti-hvitvask
  • Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
  • Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter
  • Bærekraft, klima og miljø
 • Vurdering av eksisterende compliance-program opp mot bestepraksis
 • Systemer for håndtering av forretningspartnere og andre tredjeparter, herunder rutiner og systemer for bakgrunnsundersøkelser (IDD) og rådgivning om compliance i oppkjøp, transaksjoner, kontrakter mv.
 • Utføring av screening/bakgrunnsundersøkelser (IDD) av tredjeparter
Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no

ESG Alerts

Våre ESG Alerts gir deg oppdateringer om vesentlig utvikling knyttet til miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold, primært (men ikke utelukkende) med fokus på slik utvikling i EU og Norge.

Les alle våre ESG Alerts her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate, Compliance and Investigations

Les våre artikler om ESG, compliance og risikostyring

01.03.2024

WR ESG Alert: The EU Council fails to endorse the Corporate Sustainability Due Diligence Directive, leaving the future of the Directive hanging in the balance

In this month's ESG alert, we highlight the EU Council's failure to endorse the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and the European Parliament's efforts to combat gender-based violence, and provide an update on various environmental developments at the EU and Norwegian levels.

15.02.2024

EU takes steps to ­empower consumers for the green transition

Shielding consumers from greenwashing and misleading environmental claims constitutes an important aspect of the European Union’s strategy to cultivate a more environmentally sustainable economy. A European Commission study in 2020 revealed that more than 50% of environmental claims within the EU were unclear or misleading, with 40% lacking substantiation.

02.02.2024

WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity

In this month's ESG alert, we describe the recent decision by France's highest court which paves the way for charges to be brought against Lafarge for complicity in crimes against humanity and a decision by Oslo District Court which invalidates three Norwegian oil and gas field permits on environmental grounds.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner