Hopp til hovedinnholdet

1 - A Europe Fit for the Digital Age

29.09.2022

EU har vært en aktiv pådriver for å utvikle regelverket for teknologi og digitalisering, og det dukker stadig opp nyheter om Digital Services Act, Digital Markets Act, Artificial Intelligence Act, Data Act og Data Governance Act.

I artikkelserien "Et Europa rustet for den digitale tidsalderen " (A Europe Fit for the Digital Age) – et slagord som EU-kommisjonen bruker – vil Wikborg Rein gå gjennom de viktigste nye EU-lovene, med særlig vekt på hvordan lovgivningen vil påvirke eksisterende lover og praksis. Denne første artikkelen gir en overordnet beskrivelse av "Et Europa rustet for den digitale tidsalderen".

Hva er "Et Europa rustet for den digitale tidsalderen"?

"Et Europa rustet for den digitale tidsalderen" er et av EU-kommisjonen seks prioriteringer for femårsperioden 2019–2024 knyttet til forhold innen klima, økonomi, lovregler og demokrati.

EU-kommisjonen retter oppmerksomhet mot at digital teknologi endrer menneskers liv. EUs mål er å få den digitale overgangen til å fungere for alle ved å sette mennesker først og å åpne nye muligheter for bedrifter.

Hva er EU-kommisjonens mål?

EU-kommisjonens overordnede mål er å gjøre Europa rustet for den digitale tidsalderen ved å sikre en bærekraftig digital fremtid og en teknologisk utvikling basert på grunnleggende rettigheter. For å nå dette har EU-kommisjonen satt en rekke mål, herunder;

  • å beskytte mennesker og organisasjoner mot cybertrusler,
  • å sørge for at kunstig intelligens utvikles på måter som respekterer menneskers rettigheter og gjør seg fortjent til deres tillit,
  • å legge til rette for vekst av oppstartsbedrifter og små bedrifter,
  • å styrke nettplattformers ansvar og avklare regler for elektroniske tjenester,
  • å sikre rettferdig konkurranse fra alle selskaper i Europa og
  • å gi tilgang til opplysninger og gi innbyggere kontroll over sine opplysninger

Hvordan skal EU-kommisjonen nå disse målene?

Lovarbeidet er et resultat av EU-kommisjonens satsing for å oppnå målene nevnt ovenfor.

EU-kommisjonen har – for å nevne noe – foreslått verdens første omfattende regulering av kunstig intelligens, Artificial Intelligence Act, i tråd med målet om å sikre at kunstig intelligens utvikles på måter som respekterer rettigheter. NIS2-direktivet og Cyber Resilience Act har som mål å styrke beskyttelse mot cybertrusler. Digital Services Act og Digital Markets Act regulerer nettbaserte plattformer og fremmer EU-kommisjonens mål om å styrke ansvaret for nettbaserte plattformer og sikre rettferdig konkurranse i Europa. Data Governance Act og Data Act fokuserer på datadeling, og EU-kommisjonen fremhever at datadeling vil gjøre det mulig for oppstartsbedrifter og små bedrifter å vokse, og at enkeltpersoner har kontroll over sine data.

Hvordan vil utviklingen påvirke bedrifter, og hvorfor bør bedrifter bry seg?

EU-kommisjonens lovgivningsinitiativer er knyttet til områder som cybersikkerhet, data, nettbaserte plattformer og kunstig intelligens. De fleste selskaper som utvikler, arbeider med eller på annen måte bruker data eller digitale verktøy og løsninger – enten det er små oppstartsbedrifter eller store teknologigiganter – vil kunne påvirkes av disse nye reglene.

I tillegg er reglene verdt å følge med på fordi de tar sikte på å gjøre fundamentale endringer i måten teknologi og data reguleres på i dag. Forslagene synes også å skape utfordringer når det gjelder forholdet til eksisterende lover.

Siden de nye reglene vil kunne ha stor betydning for mange bedrifter, er det viktig at bedrifter følger utviklingen nøye og ser på hvilke skritt som bør tas for å overholde de nye reglene før de trer i kraft.

Wikborg Reins "Et Europa rustet for den digitale tidsalderen"-artikkelserie

I de følgende artiklene vil vi se nærmere på spesifikke lovforslag, som Digital Services Act, Digital Markets Act, Data Act, Artificial Intelligence Act og NIS2-direktivet. Hver artikkel vil beskrive hovedpoengene i den relevante lovgivningen og hvordan den kan ha innvirkning på eksisterende lover, spesielt på områdene personvern og immaterielle rettigheter.

Wikborg Reins teknologi- og digitaliseringsteam følger utviklingen nøye og har omfattende erfaring og ekspertise innen teknologi og digitalisering, samt kompetanse til å hjelpe virksomheter på en rekke problemstillinger, inkludert personvern, immaterielle rettigheter og informasjonssikkerhet. Vårt team bistår gjerne med rådgivning om de nye reglene, og våre partnere Hanna Beyer Olaussen og Gry Hvidsten svarer på spørsmål du måtte ha.

Forfattere
Profile image of Gry Hvidsten
Gry Hvidsten
Partner
E-post ghv@wr.no
Profile image of Wegard Kyoo Bergli
Wegard Kyoo Bergli
Fast advokat
E-post wkb@wr.no
Profile image of Ekin Ince Ersvaer
Ekin Ince Ersvaer
Paralegal
E-post eie@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner