Private Equity og Venture Capital

Vi bistår en rekke nordiske og internasjonale private equity og venture-fond. I tillegg bistår vi andre forvaltningsmiljøer, inkludert family offices, fond-i-fond, investeringsselskaper og institusjonelle investorer innenfor et vidt spenn av investeringsstrategier.

De seneste årene har vi sett en økning av investeringer i infrastruktur og vi har bistått flere klienter med dette. Teamet tilbyr skreddersydd og fullintegrert juridisk bistand til forvaltere, fond og andre stakeholdere.  

Som en av Norges ledende aktører innen juridisk transaksjonsrådgivning, har vi spisskompetanse og bred erfaring fra nasjonale og internasjonale oppkjøpssituasjoner, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp innenfor alle sektorer og strategier. 

Vi har grunnleggende forståelse for klientens kommersielle behov og tilpasser våre team i den enkelte sak. Som fullservice advokatfirma kan vi sikre helhetlig rådgivning i komplekse saker. Teamet støttes blant annet av advokater med ekspertise innen relevante fagfelt, inkludert næringseiendom, konkurranserett, arbeidsrett, compliance, immaterialrett, tvisteløsning.

Ved børsrelaterte oppkjøp og exits (IPO, mv.) kombinerer vi bransjeerfaringen fra private equity og venture capital med firmaets bredde og kompetanse innen kapitalmarkedene. Vi bistår med alle former for kapitalmarkedstransaksjoner og har ledende kompetanse knyttet til prosesser og regulatoriske krav i den forbindelse.

Vi bistår med

Juridiske råd for blant annet:  

 • Forvaltnings- og investeringsmiljøer – med alt fra etablering, skatt og struktur, regulatoriske forhold og incentivordninger, til utarbeidelse av relevante avtaleverk og kommersiell rådgivning i den forbindelse
 • Forvaltere og fond – gjennom hele fondets livssyklus: fra fondsetablering og strukturering til porteføljeexit og oppløsning av fondet, bistand ved porteføljeinvesteringer (fra pre-såkorn til buy-out-investeringer, unoterte og noterte transaksjoner)
 • MIP-strukturer og annen løpende bistand til fond og porteføljeselskaper i eiertiden
 • Andre stakeholdere innen private equity – herunder investorer (private, institusjonelle, family offices, corporate ventures, mv.), ko-investorer, långivere, tjenesteytere, mv., inkludert bistand med skatt og struktur, fonds-due diligence, regulatoriske forhold, investeringer (herunder primaries og secondaries)
Kontaktpersoner

Fond og forvaltere

 • Prosjektledelse ("legal lead")
 • Skatt og struktur
 • Etablering av forvaltningsmiljø
 • Fondsetableringer og kapitalinnhenting
 • Regulatoriske forhold, herunder tillatelser og registreringer, rådgivning tilknyttet markedsføring og pre-marketing
 • Utarbeidelse av fondsavtaleverk, forvaltningsavtaler, mv.
 • Due diligence av fond (inkludert såkorn, venture, infrastruktur, debt, real estate, naturressurser, mv.)
 • Primary og secondary-investeringer
 • Ko-investeringer
 • Continuation-vehicles
 • Sponsor-investeringer
 • Investorforhandlinger, sidebrev
 • Selskapsrett og annen corporate
 • Compliance, AML og governancetjenester
 • ESG, inkludert SFDR og EU Taxonomy

M&A

 • Prosjektledelse ("legal lead")
 • Skatt og struktur
 • Due diligence (kjøper/selger)
 • Medinvesterings-/incentivordninger
 • Investeringer, herunder nasjonale og internasjonale oppkjøp, auksjonsprosesser, fusjoner og innmatskjøp
 • Series A, B og C-investeringer
 • Plattforminvesteringer, bolt-ons
 • Refinansiering, omorganiseringer
 • Konkurranserett
 • Exit (IPO/salg)

Porteføljeselskaper

 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett og annen corporate
 • Skatt
 • Human capital
 • Compliance, AML og governance-tjenester
 • Regulatorisk, prosedyrer, sanksjoner og krisehåndtering
 • ESG og SFDR
 • Konkurranserett
 • GDPR
 • Myndighetskontakt
 • Tvist
 • Immaterielle rettigheter

Family offices og andre uregulerte investeringsselskaper

 • Skatt og struktur
 • Investering (primary, secondary og ko-investeringer)
 • Due diligence av fond (inkludert infrastruktur, debt, real estate, mv.) og håndtering av side letters
 • Finansregulatorisk bistand
 • Aksjonæravtaler mv.
 • Forvaltning
 • Finansiering
 • Selskapsrett og annen corporate
 • Human capital
 • Medinvesterings-/incentivordninger
 • ESG

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner