London

Anna Devereaux

Specialist Counsel

Anna bistår klienter med prosedyre og tvisteløsning innen shipping.