Mads Magnussen

Partner

Om Mads Magnussen

Mads er teamleder i Wikborg Rein. Han bistår norske og utenlandske selskaper med forretningsjuridisk rådgivning, myndighetskontakt og bistand ved forhandlinger og tvisteløsning. Han har også juridiske rådgivnings- og betenkningsoppdrag for offentlige organer og foretak. Mads har vært dommer i seks år og har i disse årene flere hundre rettssaker innenfor et bredt spekter av rettsområder, og han har derfor god kompetanse innenfor tvisteløsning.

Mads sitt spesialområde er EU/EØS- og konkurranserett, og han er leder for Wikborg Reins team for konkurranse og anskaffelser. Han har tidligere vært juridisk direktør i Konkurransetilsynet og hadde i årene som dommer også oppdrag som settekonkurransedirektør i Konkurransetilsynet. Mads har lang erfaring med store og komplekse konkurransesaker. Han har som advokat håndtert saker for norske og internasjonale konkurransemyndigheter og domstoler innenfor en rekke ulike bransjeområder, og har også erfaring fra blant annet granskningsoppdrag, utarbeidelse av bedriftsinterne rutiner for overholdelse av konkurransereglene, etablering av ulike former for samarbeid, vurdering av lovligheten av selskapers avtaler og forretningsatferd, og melding av fusjoner, oppkjøp og andre foretakssammenslutninger.

Wikborg Reins team innen konkurranse og anskaffelser er topprangert i Legal500 (2021). Mads er også rangert som ledende innenfor EU- og konkurranserett i Norge i Legal500 (2021).

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Partner og teamleder, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2018

  Oppdrag som settekonkurransedirektør, Konkurransetilsynet

 • 2012 - 2017

  Tingrettsdommer, Asker og Bærum tingrett

 • 2007 - 2011

  Partner og avdelingsleder, Wikborg Rein, Oslo

 • 2003 - 2006

  Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo

 • 2000 - 2002

  Juridisk utreder/rådgiver, EFTA-domstolen, Luxembourg

 • 1995 - 1999

  Advokatfullmektig, senere fast advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo

Utdannelse
 • 1997

  LLM (Master of Laws), London School of Economics and Political Science (LSE)

 • 1995

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv
 • 2018

  Medlem av det felles eksterne rettsmeklingsutvalget for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett og øvrige domstoler på Østlandet

 • 2016 - 2018

  Leder for børsklagenemnden for Merkur Market

 • 2016 - 2018

  Settekonkurransedirektør i overtredelsessaker, Konkurransetilsynet

 • 2012 - 2016

  Leder/medlem i opphavsrettsorganisasjonen Norwacos voldgiftsnemnd