Malene Reinertsen

Senioradvokat

Om Malene Reinertsen

Malene Reinertsen er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor. Hun er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser.

Malene rådgir særlig klienter innenfor offentlige anskaffelser. Rådgivningen omfatter blant juridisk utredning av alle typer anskaffelsesrettslige spørsmål, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner og kontrakter, samt bistand til oppdragsgiveres beslutninger underveis i anskaffelsesprosessen, slik som avvisning av leverandører eller tilbud, avlysning av konkurranse, og dessuten vurdering av eventuelle erstatningsrettslige konsekvenser i den forbindelse.

For leverandører gjelder det strategisk og mer detaljorientert bistand til vurderinger under inngivelse av tilbud og etterfølgende klageprosesser.

Reinertsen ble april 2022 utnevnt som "Rising star" innen offentlige anskaffelser i Legal500

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2021

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2021

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017

  Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2019

  Juridisk rådgiver, Forsvarets logistikkorganisasjon

 • 2014 - 2015

  Diverse traineeopphold

 • 2013 - 2014

  Arbeidsgruppeleder , Det juridiske fakultet i Bergen

Utdannelse
 • 2021

  Advokatbevilling

 • 2015

  Masteroppgave innen offentlige anskaffelser. Problemstilling "Når er endring av aktør en vesentlig endring i en kontrakt inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser". , Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2013

  Utveksling, University of Glasgow