Malene Reinertsen

Fast advokat

Om Malene Reinertsen

Malene Reinertsen er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for konkurranse og anskaffelser. 

Malene rådgir særlig klienter innenfor offentlige anskaffelser. Rådgivningen omfatter blant juridisk utredning av alle typer anskaffelsesrettslige spørsmål, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner og kontrakter, samt bistand til oppdragsgiveres beslutninger underveis i anskaffelsesprosessen, slik som avvisning av leverandører eller tilbud, avlysning av konkurranse, og dessuten vurdering av eventuelle erstatningsrettslige konsekvenser i den forbindelse.

For leverandører gjelder det strategisk og mer detaljorientert bistand til vurderinger under inngivelse av tilbud og etterfølgende klageprosesser.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2021

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017

  Veileder og sensor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • 2015 - 2019

  Juridisk rådgiver, Forsvarets logistikkorganisasjon

 • 2014 - 2015

  Diverse traineeopphold

 • 2013 - 2015

  Juridisk saksbehandler, Statens pensjonskasse

 • 2013 - 2014

  Arbeidsgruppeleder , Det juridiske fakultet i Bergen

Utdannelse
 • 2021

  Advokatbevilling

 • 2015

  Masteroppgave innen offentlige anskaffelser. Problemstilling "Når er endring av aktør en vesentlig endring i en kontrakt inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser". , Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2013

  Utveksling, University of Glasgow