London

Sebastian Sandtorv

Associate

Sebastian bistår tank-, tørrlast-, kontainer-, RoRo- og LNG-rederier med transaksjoner og tvister knyttet til sanksjoner, sjøforsikring og befraktningspørsmål.