Tonje Hagen Geiran

Advokatfullmektig og spesialrådgiver

Om Tonje Hagen Geiran

Tonje arbeider med spørsmål innen bærekraft, særlig i tilknytning til klima og miljø.

Hun bistår med rådgivning innen en rekke bærekraft-relaterte områder, som spørsmål innen implementering og tolkning av EUs taksonomi og utviklingen av nye rapporteringsforpliktelser. Hun gir videre råd knyttet til den juridiske dimensjonen ved bærekraft og det grønne skiftet i forhold til klima- og miljørisiko, forretningsutvikling og posisjonering. Tonje har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale regler innen klima- og miljøretten.

Tonje har vært ansvarlig for bærekraft i et stort industrikonsern, hvor hun blant annet har jobbet med omstilling og overholdelse av rammebetingelser på området. Der deltok hun i flere fora, som NHOs bærekraftsutvalg. Hun har også lang fartstid fra Klima- og miljødepartementet, hvor hun har jobbet som avdelingsdirektør og fagspesialist. Her har hun særlig arbeidet med spørsmål innen klima og forurensning, energi, avfall og sirkulær økonomi. Hun har deltatt i prosesser som innebærer nært samarbeid med en rekke departementer og etater, og har bred kunnskap om hvordan beslutninger fattes i offentlig forvaltning.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig/Spesialrådgiver, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2022

  Sustainability Manager, HeidelbergCement Norway AS

 • 2000 - 2019

  førstekonsulent/seniorrådgiver/seksjonsleder, Klima- og miljødepartementet

 • 1999 - 2000

  Førstekonsulent, Justisdepartementet

Utdannelse
 • 1992

  Cand. Jur. Universitetet i Oslo, Cand.jur., Universitetet i Oslo