Vegard Nerland

Advokatfullmektig

Om Vegard Nerland

Vegard arbeider med tvisteløsning, transaksjoner og generell rådgivning og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore.

Hans arbeidsoppgaver knytter seg hovedsaklig til rådgivning i relasjon til transaksjoner og prosjekthåndtering. Han bistår jevnlig i norske og utenlandske transaksjoner og prosjektgjennomføringer, og erfaring med utforming av kontrakter i relasjon til ulike samarbeidsprosjekter, herunder bygging, drift, samt kjøp og salg av skip og andre konstruksjoner. Han har også grunnleggende kjennskap til konkurranserettslige problemstillinger som kan oppstå i relasjon til ulike former for prosjektgjennomføring og samarbeid.

Han er særlig interessert i kontraktsrettslig og kommersiell rådgivning, og har gjennom studiene spesialisert seg innen blant annet norsk og internasjonal kontrakts- og kjøpsrett, samt internasjonal voldgift. I tillegg interesserer han seg for konkurranserettslige problemstillinger, og skrev sin masteroppgave om behovet for konkurranserettslig regulering ved kjøp av minoritetsaksjer uten kontrollrettigheter.

Vegard har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, samt en LL.M. i Internasjonal Handelsrett fra University of Glasgow.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2022

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein

 • 2021

  Trainee, Wikborg Rein

 • 2019 - 2020

  Saksbehandler, Jussformidlingen

Utdannelse
 • 2021 - 2022

  LL.M. International Commercial Law, University of Glasgow

 • 2016 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen