Hopp til hovedinnholdet

Industri

De senere årene har Wikborg Rein ytt omfattende bistand til Norges største og mest aktive industriselskaper. Dette er et klientsegment som stiller særlige krav til oss som rådgivere, ikke minst på grunn av selskapenes kompleksitet, spennvidde i behov for juridisk bistand og deres internasjonale fotavtrykk.

De større industriselskapene besitter dessuten omfattende egen kompetanse. Vi må derfor kunne tilby unik ekspertise for å kunne tilføre verdi i deres arbeid med nasjonale og internasjonale utfordringer.

Vi har sterk tro på norsk industri, på land og til havs. Til daglig ser vi hvordan tradisjonelle hjørnestensbedrifter transformerer seg til å møte morgendagens utfordringer, og vi ser raskt voksende nykommere med store ambisjoner innen moderne teknologiutvikling.

Felles for store og mellomstore industribedrifter er at de treffes av et svært sammensatt regulatorisk bilde, både i Norge og internasjonalt. Kvalitetskrav til produktene man selger, åpenhetslov, sanksjoner og eksportkontroll, taksonomien, skatt og avgift er bare noen få eksempler på regulatoriske aspekter industriselskapene må forholde seg til. Og til dette kommer byrden av tvister de møter, de utallige elementene som må vurderes som del av deres M&A-aktivitet og behovet de har for å strukturere granskinger og compliance-arbeid effektivt og i tråd med gjeldende lover og forventninger.

I tillegg til å oppfylle minimumskravene i regulatoriske rammeverk ser vi dessuten en økende trend til at norske industriselskaper setter seg svært ambisiøse mål som aktive bidragsytere til å endre verden til det bedre. Verdens største tillitsundersøkelse, Edelman Trust Barometer, viser en klar trend verden over til at enkeltmennesker i øst og vest, i demokratier og autokratier, nå har betydelig større tillit til privat næringsliv enn til myndigheter. Undersøkelsen viser også at enkeltmennesker verden over, i større grad enn for noen annen institusjon, oppfatter privat næringsliv som en samlende kraft, og dermed som helt avgjørende i å drive de store endringer verden står overfor. Vi ser daglig hvordan norske industribedrifter er seg denne tilliten bevisst, i det de overoppfyller sine roller som drivkraft i det grønne skiftet snarere enn å vente passivt på nye reguleringer.

Vi bistår med

  • M&A-aktivitet, granskninger og compliance-arbeid
  • Komplekse tvister i domstoler og voldgift i en lang rekke land
  • Kompliserte oppkjøp og annet corporate-arbeid med berøring til flere titalls jurisdiksjoner
  • Granskning og håndtering av krisesaker i alle verdensdeler
  • Vi har bidratt som one-stop-shop totalrådgiver på sanksjoner og eksportkontroll til store deler av norsk næringsliv i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina

Gjennom 100 år har vi vært med på utviklingen av norsk industri, i Norge og internasjonalt. Denne rollen har aldri vært mer spennende, givende og utfordrende enn nå. I tillegg til bredden og dybden i juridisk ekspertise som kreves av oss, blir vi daglig utfordret av norske industriselskaper på hvor langt vi er villige og kapable til å følge dem utenfor Norges grenser. Svaret på det er langt. De siste årene har vi håndtert komplekse tvister i domstoler og voldgifter i en lang rekke land. Vi har bistått norske industriselskaper i svært kompliserte oppkjøp og annet corporate-arbeid med berøring til flere titalls jurisdiksjoner. Vi har gransket og håndtert krisesaker i alle verdensdeler, og vi har bidratt som one-stop-shop totalrådgiver på sanksjoner og eksportkontroll til store deler av norsk næringsliv i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

Vi er privilegerte som får være med som strategiske rådgivere for hjertet av norsk industri.

Kontaktpersoner
Profile image of Geir Sviggum
Managing Partner
E-post gsv@wr.no
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner