Aadne M. Haga

Partner

Om Aadne M. Haga

Aadne leder firmaets fagområde for gasstvister. Hans hovedfagområde er bistand til gasskjøpere, og han har gitt råd til og/eller representert flere gasskjøpere med gode resultater i internasjonale forhandlinger og i internasjonal voldgift. Spesielt kan nevnes ukrainske Naftogaz i selskapets multimilliardtvister med Gazprom. Aadne gir også regelmessig råd om rettslige rammevilkår for fysisk og finansiell energihandel i Norge, og norsk rett angående energiinfrastruktur. Han håndterer også saker fra den tidligere Sovjetunionen og har studert russisk og bosnisk-kroatisk-serbisk. Aadne har tidligere arbeidet for det norske Utenriksdepartementet i Russland og for det norske forsvaret på Balkan og i Ukraina.

Arbeidserfaring
 • 2013 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2011 - 2012

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009 - 2010

  Fast advokat, Wikborg Rein

 • 2004 - 2008

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein

 • 2004

  Trainee, Wikborg Rein

 • 2003

  Praktikant, Rana tingrett

 • 1999

  Fredsbevarende tjeneste på Balkan

 • 1996 - 1997

  Saksbehandler, Kongelig Norsk Generalkonsulat, Murmansk

Utdannelse
 • 2009

  Advokatbevilling

 • 2004

  Cand.jur., Universitetet i Bergen

 • 1998

  Semesteremne i Bosnisk-kroatisk-serbisk, Universitetet i Oslo

 • 1996

  Russisk mellomfagstillegg og forberedende prøver, Universitetet i Bergen

 • 1994 - 1995

  Møterett for Høyesterett, FSES

Utvalgte prosjekter
 • Omfattende erfaring med gasstvister, også med konkurranserettslige sider, spesielt prisrevisjoner under langvarige gassalgsavtaler, men også vedrørende gasstransporttjenester og joint ventures for leting og utvinning.

 • Omfattende erfaring med internasjonal voldgift, blant annet etter reglene til Det Internasjonale Handelskammers (ICC) Internasjonale Voldgiftsdomstol og reglene til Stockholm Handelskammers Voldgiftsinstitutt

 • Rådgivning til gasskjøpere ved forhandlinger av nye gassalgsavtaler og angående blant annet volum- og operasjonelle spørsmål under eksisterende avtaler

 • Rådgivning om det rettslige rammeverket for fysisk og finansiell energihandel i Norge

 • Rådgivning om det rettslige rammeverket for energiinfrastruktur i Norge, herunder tredjepartsadgang og grensekryssende infrastruktur

 • Rådgivning og støtte i forhandlinger om og av langsiktige innkjøpsavtaler for råvarer til gjødsel- og petrokjemisk industri.

Publikasjoner
 • 2020

  "Norway", kapittel om land i "The European Arbitration Review 2021" (med Ola Nisja, Gaute Gjelsten og Kaare Andreas Shetelig)

 • 2015

  Voldgiftsloven § 13 annet ledd. Gjentatte oppnevnelser og voldgiftsdommeres habilitet i internasjonale forhold" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015

 • 2010

  Juridisk konsulent, Norsk-russisk juridisk ordbok, Aud Anna Senje, Unipub 2010

 • 2009

  "Recent developments in hydropower and gas", The 2009 guide to Energy and project finance, a supplement to International Financial Law Review

Utmerkelse
 • 2022

  Ranket Highly Regarded, IFLR 1000

 • 2022

  Gar100

 • 20192

  Årets juridiske prestasjon 2019, Finansavisen