Daniel Nygaard Nyberg

Senioradvokat

Om Daniel Nygaard Nyberg

Daniel bistår bredt i kapitalforvaltning (særlig private equity og venture capital), skatte- og selskapsrett, strukturering og transaksjoner.

Bistanden innen kapitalforvaltning omfatter blant annet etablering av ulike fond (PE/VC) og andre investeringsstrukturer for nye og etablerte forvaltere, strukturering (herunder struktur på forvalterteamets egen investering, fondsstruktur, ko-investeringer og underliggende oppkjøpsstrukturer), representasjon av norske investorer (forsikringsselskaper, fond-i-fond, family offices, mv.) ved investeringer i ulike oppkjøpsfond i Europa og USA (flere titalls de siste årene - med vurdering av main terms, skatt og ESG på investeringene, forhandlinger på fondsavtale og sidebrev, håndtering av tegningsdokumentasjon, MFN-gjennomgang, FATCA/CRS, mv.), oppkjøp av porteføljeselskaper, herunder M&A og selskapsgjennomgang (due diligence) og medinvesteringer/re-investeringer for nøkkelpersoner.

Bistanden innen skatt omfatter blant annet løpende spørsmål om bedriftsbeskatning, omorganiseringer, skatt på aksjer og andre finansielle instrumenter, incentivordninger for ledelse/ansatte, exit-skatt, skatteavtaler, kildeskatt, fast driftssted, kursing, administrative klagesaker, bindende forhåndsuttalelser, mv.

Daniel har tidligere jobbet som advokat i BAHRs Kapitalforvaltning og Private Equity-gruppe (2016-2021) og EYs avdeling for internasjonal skatt (2014-2016).

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2018 - 2021

  Fast Advokat / Senior Associate, Advokatfirmaet BAHR AS

 • 2016 - 2017

  Advokatfullmektig / Associate, Advokatfirmaet BAHR AS

 • 2015 - 2016

  Senior Associate, Ernst & Young Advokatfirma AS

 • 2014 - 2015

  Associate, Ernst & Young Advokatfirma AS

Utdannelse
 • 2016

  Advokatbevilling

 • 2009 - 2014

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2011 - 2012

  Enkeltemner i finans og økonomi, Norges Handelshøyskole NHH